Mag Jezus jou dienen?

‘Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.’
Lucas 22:27

Als je zo veel gehoord hebt over wat Jezus jou allemaal wil geven … kun jij dan wel van Hem ontvangen? Dat kost sommigen best moeite: zegen ontvangen.

Jeruzalem, donderdagavond. Het offer is geslacht. De tafel is gedekt. Nu kunnen de discipelen aanschuiven en samen met Jezus aan het pesachmaal beginnen. Maar toch nog niet. Want Jezus trekt zijn bovenkleding uit, slaat een schort om en giet water in een teil. Dan knielt Hij neer. Hij begint de voeten van de twaalf mannen te wassen.

Petrus trekt zijn voeten terug. Jezus gaat hem toch niet dienen? Hij zal Jezus dienen! Met zijn talenten, offers, gaven – desnoods met zijn leven.

‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ (Joh. 13:6).

Jawel. Dus toch. Want Jezus dient ons niet alleen aan het kruis. Hij komt ook na dat ene offer met bakken vol zegen, waarmee Hij ons wil dienen.

‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein’ (Joh. 13:10).

Kijk, juist omdat Jezus jou al helemaal rein heeft verklaard (gerechtvaardigd), is Hij voortaan bij je om al jouw dagelijkse dingen te zegenen (te heiligen).

Je studie of werk, je gezin en familie, je gezondheid, je portemonnee, je relaties, en heel je handel en wandel: op al die dingen legt Jezus zijn hand. Om het voor Hem apart te zetten voor zijn zegen.

Mag Hij jou zo dienen?

Tip – Laat je jezelf door Jezus dienen, dan krijg je meer dan genoeg conditie om ook anderen dienen.