Met Jezus onderweg bereik je je bestemming

Meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden.

Johannes 6:21

De mensen zijn verzadigd van het eten dat Jezus hun gaf. Nu stuurt Hij hun naar huis, want het wordt al laat. Ook de discipelen vertrekken in hun boten. Maar Jezus blijft achter. Ze zien Hem een berg opklimmen om de nacht alleen met zijn Vader door te brengen.

Jezus kijkt uit over het meer. Hij ziet hoe de lucht dichttrekt en de wind het bootje van zijn discipelen in zijn greep krijgt. Ze komen geen meter vooruit. Hij besluit de berg af te komen en het meer over te steken.

Middenin de nacht zien de discipelen tussen de golven een verschijning opdoemen. Ze schrikken zich wezenloos: een spook! Totdat ze Jezus’ stem horen.

‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang’ (Mat. 14:27).

Petrus roept of hij naar Jezus toe kan komen. ‘Kom!’ antwoordt Jezus. Petrus stapt uit de boot. Zijn blik houdt Jezus vast: samen met Hem op de golven! Maar als hij naar de golven kijkt, zinkt hij weg. Hij roept om hulp en direct grijpt Jezus hem vast en zet hem op zijn voeten.

‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ (Mat. 14:31).

Wonderlijk, hoe die twee samen over de golven naar hun vrienden in de boot toelopen. En kijk nou: zodra Jezus aan boord stapt, bereiken ze hun plaats van bestemming.

Zie je hoe je met Jezus altijd op je bestemming komt, in welke omstandigheden je ook verkeert, zelfs in het donkerste uur van de nacht?

Matteüs 14:22-36 Marcus 6:45-56 Johannes 6:16-21