Nooit meer bang

‘Ik ben het, wees niet bang.’

Johannes 6:20

In de storm op het meer zie je een boot vol mannen die bang zijn. Je ziet ook een moedige man die toch in doodsangst wegzinkt. Maar Jezus is er opuit om al die angst weg te nemen. Hoor wat Hij zegt: ‘Ik ben het, wees niet bang’ (Mat. 14:27).

Als je weet dat Hij het is, hoef je niet bang te zijn. Als je weet dat Hij jouw straf op zich nam, hoef je nooit meer bang te zijn dat jij gestraft wordt met ellende of pech. Als je weet dat Hij in jouw plaats veroordeeld werd, hoef je nooit meer bang te zijn dat je verworpen zult worden. Als je weet dat Hij jouw dood op zich nam, hoef je nooit meer bang te zijn dat het leven je ontglipt of van je afgerukt wordt. Hoor wat Hij zegt, kijk wie Hij is: Hij is het – daarom hoef je nooit bang te zijn.

Maar hoe weet je zeker dat Hij het is? Als je weet hoeveel Hij van je houdt. Hoe kun je rusten in het vertrouwen dat Hij alles is? Door te rusten in zijn liefde. Welke zekerheid neemt al je angsten weg? De zekerheid van zijn volmaakte liefde voor jou.

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit (1 Joh. 18).

Is er angst in je leven, dan ben je nog niet voldoende doordrongen van Jezus’ liefde. Je mag zoveel liefde ontvangen, zoveel goedkeuring en bevestiging ook, dat er geen ruimte meer overblijft voor angst.

In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden (1 Joh. 4:18).

Waarom zou je ooit nog bang zijn? Hier is liefde. Hij zegt: ‘Ik ben het!’

Matteüs 14:22-36 Marcus 6:45-56 Johannes 6:16-21