Namen van Jezus in Johannes

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

Filippenzen 2:9

Er is geen naam, of Jezus’ naam gaat daar bovenuit. Die naam is niet alleen machtig, maar ook onvoorstelbaar rijk aan inhoud. Jezus is zo heerlijk, dat het wel lijkt of er geen namen genoeg aan Hem gegeven kunnen worden. Voor elk moment van je leven is er wel een naam van Hem beschikbaar die precies tot uitdrukking brengt wie Hij ook nu weer voor je is. Hij schittert je tegemoet als een diamant met honderden facetten. Hier een aantal namen van Jezus uit het Johannesevangelie.

Brood des Levens

Bruidegom

Christus

Deur der schapen

Doper in de Heilige Geest

Enige Zoon

Eniggeboren Zoon van God

Gezalfde

God

Goede Herder

Heer

Heilige

Ik Ben

Jezus

Jezus Christus

Jezus van Nazaret

Koning

Koning van Israël

Koning van de Joden

Lam van God

Leven

Levend Brood

Levend Water

Licht voor de Mensen

Licht voor de Wereld

Meester

Mensenzoon

Messias

Opstanding

Profeet

Rabbi

Redder van de wereld

Tuinman

Ware Licht

Waarheid

Ware Wijnstok

Weg

Woord

Zoon

Zoon van God

Tip – Blijf kijken!

Johannes 15