Nieuw: Hebreeën door Michael Eaton

Dit geweldige bijbelboek is actueler dan ooit. Het wordt bekwaam, zorgvuldig en overtuigend verklaard. Hoop voor de toekomst en kracht voor nu geeft dit boek. Voor iedereen die de Bijbel hoog acht.

Hebreeën hier bestellen

We leven in verwarrende tijden, waarin alle zekerheden op losse schroeven staan. Hebreeën gaat ons helpen om juist nu stand te houden. In deze Brief lezen we namelijk over een anker dat niet afhankelijk is van de golven van de tijd, omdat het vastligt in de hemel. We moeten verbonden blijven met de hemel, om niet te wankelen bij alles wat er op ons af komt:

... zodat alleen blijft wat onwankelbaar is.

De Brief aan de Hebreeën is niet gemakkelijk te doorgronden. Maar wordt hij ontsloten, dan ontdekken we een boek waarmee de kerk de toekomst in kan. Hebreeën richt onze aandacht op de hemel. Daar is Jezus, die met Zijn bloed voor ons instaat en voor ons bidt. We worden aangemoedigd om te volharden in ons geloof, want er ligt een beloning voor ons klaar. Die hoop is onze kracht.

Dr. Michael Eaton neemt ons vers voor vers mee door dit Bijbelboek. Hij heeft daarvoor de 13 hoofdstukken die de Brief telt opgedeeld in 80 korte studies. Zijn uitleg is bedoeld voor predikanten, studenten, Bijbelgroepen en elke geïnteresseerde Bijbellezer.

Bij alle 80 studies zijn verwerkingsvragen gratis verkrijgbaar via de webshop van The Grace Factory.

The Grace Factory publiceerde naast ‘Hebreeën’ ook Eatons tekst-voor-tekst verklaring ‘Romeinen’ en zijn theologische standaardwerk, ‘Vrijgesproken’.