Nieuwste preek: Maria herstelt Eva

Jij bent goed in Gods ogen! We weten dat dankzij Maria. Maria rehabiliteert Eva. Bij Eva ging het mis. Zij trok Gods Woord in twijfel dat het goed was, zeer goed met haar. Maria hoort dat ze zo goed is in Gods ogen dat ze de Zoon van God in zich mag dragen. Zij gelooft dat. Zegt: ‘Laat Uw Woord gebeuren’. Ook wij zijn goed in Gods ogen. Dankzij Jezus! (Direct luisteren)