… om ons mee naar binnen te nemen …

‘Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.’

Johannes 14:3

Jezus laat zich in het evangelie van Johannes kennen als de hemelse hogepriester. Hij verlaat Gods intieme aanwezigheid om jou op te halen. Halverwege zie je hoe Hij Zich omkeert, maar nu wel met jou.

Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan (Joh. 13:3).

Jezus passeert weer al die onderdelen van de tabernakel. Hij wordt in jouw plaats veroordeeld aan het kruis, waar het brandofferaltaar een beeld van is.

‘Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen’ (Joh. 12:31-32).

Hij heeft jou ook gereinigd in het koperen wasvat.

‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein’ (Joh. 13:10).

Hij heeft je het brood van de tafel gegeven: zijn eigen lichaam, om te delen in zijn leven.

Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het (Joh. 13:26).

Hij heeft je de gouden lampenstandaard ter beschikking gesteld, de heilige Geest.

‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid’ (Joh. 14:16-17).

En Hij heeft je meegenomen tot voorbij het voorhangsel, in Gods hemelse aanwezigheid, precies zoals God het wilde.

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest (Joh. 19:30).

Zie je hoe Jezus zijn hemelse heerlijkheid verliet? En hoe Hij vervolgens alles volbracht heeft om jou mee terug te kunnen nemen? Wat een hogepriester!