Ons waterbad

Zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord.

Efeziërs 5:26 (HSV)

Hoe zie je jezelf? Je bent al helemaal gewassen en schoon, zegt Jezus. Alleen je voeten hebben nog regelmatig een beurt nodig. In de bovenzaal wast Jezus de voeten van zijn discipelen. Petrus weigert dat. Jezus zegt dat hij Hem zijn gang moet laten gaan, omdat hij anders geen deel heeft aan Hem. Nou, dan wil Petrus wel helemaal gewassen worden. Maar dat is nu ook weer niet nodig.

Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein’ (Joh. 13:10).

Jezus zal zijn vrienden dienen met het beste dat Hij kan geven. Hij zal hun laten delen in zijn leven. Rein, heilig en volmaakt zullen ze zijn. Die reiniging zal Hij voor ons allemaal voltrekken aan het kruis, eens voor altijd, als Hij alle zonden wegneemt. Zo zal Hij zijn unieke werk volbrengen als dienaar en Heer.

Maar nu heeft Jezus een linnen doek omgedaan en water in een kom gegoten om zijn discipelen duidelijk te maken waarin ze Hem mogen nadoen. Dankzij zijn aanwezigheid zijn ze al helemaal rein. Toch zal in hun dagelijkse leven af en toe nog schuld, schaamte en angst voor veroordeling aan hen kleven. Alsof hun voeten door stof lopen. Daar mogen ze elkaar van reinigen.

‘Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen’ (Joh. 13:15).

Hoe dienen we elkaar zoals Jezus ons dient? Hoe helpen we elkaar om ons ervan bewust te blijven dat we rein en heilig zijn? Door Jezus’ vrijspraak te blijven benadrukken. De gemeente wordt gereinigd door het waterbad van het Woord (Ef. 5:26, HSV).

Johannes 13:1-30