Ontdek Gods plan met Jezus in Jozef


Op velerlei wijzen (...) heeft God (...) gesproken, (...) maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon.
Hebreeën 1:1-2


Alles in de Bijbel draait om Gods plan met Jezus. Daarom lees je in het Oude Testament al op allerlei manieren wat de Here God met Hem zou volbrengen. Maar geen persoon in de Bijbel is daar zo’n sterk voorbeeld van als Jozef.

Jozef gaat op zoek naar zijn broers: ‘Ik ben op zoek naar mijn broers,’ antwoordde hij (Gen. 37:16).

Net als Jezus: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters’ (Hebr. 2:12).

Jozef wordt afgewezen door zijn broers: Nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden (Gen. 37:18).

Net als Jezus: Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen (Joh. 1:11).

Jozef wordt verraden en verkocht: Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sjekel (Gen. 37:28).

Net als Jezus: Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken (Mat. 26:14-15).

In de geschiedenis van Jozef komt een bokje voor dat in plaats van Jozef geslacht wordt: Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed (Gen. 37:31).

Dat bokje is een verwijzing naar Jezus als lam van God: Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam (Op. 7:14).

Ook de uitkomst van Jozefs leven loopt parallel met die van Jezus. Je zult je nog verbazen, want dat heeft alles te maken met jou!