Verlangen naar méér

‘Laat mij teruggaan naar het land waar ik vandaan kom.’
Genesis 30:25


Soms leef je je leventje zonder dat je je bewust bent van een ander leven dat voor je weggelegd is. Totdat God je met je neus op een wonder drukt ...

Eindelijk krijgt Jakob een zoon van zijn vrouw Rachel. Op dat moment realiseert hij zich dat God veel meer met hem en zijn gezin van plan is. Dat maakt hem los uit zijn rijk gezegende en mooi georganiseerde bestaan bij zijn oom in Paddan-Aram.

Toen Rachel Jozef ter wereld had gebracht, zei Jakob tegen Laban: ‘Ik zou graag vertrekken: laat mij teruggaan naar het land waar ik vandaan kom’ (Gen. 30:25).

De geboorte van Jozef zet Jakob in beweging. Jozef is weer zo’n zoon die uit pure genade geboren wordt (net als Isaak en Jakob eerder). Rachel was namelijk onvruchtbaar (net als Sara en Rebekka), maar God doet een wonder (Gen. 30:22-24). Nu verlangt Jakob naar méér.

Hier zie je een parallel met de geboorte van Jezus. Ook Hij wordt door Gods ingrijpen geboren. Een maagd wordt zwanger.

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God’ (Luk. 1:34-35).

Jezus komt als een wonder jouw leven binnen. En kijk: Hij wekt een verlangen in je op om méér van Gods genade te ontdekken. Je verlangt naar het land van de beloften, naar Gods koninkrijk – daar waar je hoort te zijn. Hij zet je in beweging.

Plotseling durf je los te komen uit je geijkte patronen, om nu met God op stap te gaan …