Ontspannen leiderschap

‘Wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar.’

Johannes 7:18

Je ziet in de evangeliën hoeveel moeite het reguliere leiderschap heeft met Jezus. De wetshandhavers botsen voortdurend met Hem. Omdat de wet per definitie tegenover genade staat.

‘Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in hem gekomen?’ (Joh. 7:48).

Wil een koning gratie verlenen, dan zal hij de wet buiten werking moeten stellen. Het is God een eer om dat te doen (Ef. 1:6). Maar wettisch leiderschap kan zich niet voorstellen dat zo’n drastische aanpak iets goeds kan opleveren. Hoe moeten ze zonder wet zondaars in het gareel houden?

‘Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!’ (Joh. 7:49).

Neem je gezagsdragers de wet uit handen, dan zijn ze hun machtsmiddelen kwijt. Ze hebben geen instrument meer om anderen te waarschuwen, te controleren, te beoordelen, schuldig te verklaren, te berechten. Ze komen buitenspel te staan.

Door God aangestelde leiders treden echter niet op namens de wet, maar namens Jezus. Je herkent hun aan een ontspannen leiderschapsstijl, vol vertrouwen. Ze kennen Gods genade. Ze zijn er zelf van doordrongen en vertrouwen op Gods onverdiende gunst voor iedereen. God geeft hun dan ook andere middelen om mensen te leiden: liefde, vergeving, vrijspraak, zegen, geloof. Ze mogen mensen veiligheid en richting bieden door hun aan Jezus te binden. Zulke leiders zijn betrouwbaar, omdat ze uit zijn op Gods eer (Joh. 7:18). Het gaat er in de gemeente van Jezus daarom ook niet om dat je je leiders volgt, maar hun geloof (Hebr. 13:7).

Werkt genade in leiderschap? Zeker weten! Kijk naar Jezus: Hij is een en al genade. Je zou willen dat iedereen zo’n leider had.

Johannes 7