Perfecte timing

Jezus wist dat zijn tijd gekomen was.

Johannes 13:1

Jezus beheerst zijn levensloop als een regisseur die zich door niets of niemand laat afleiden. Hij heeft aangegeven dat Hij moet sterven (Joh. 6:51, 10:18, 12:33, Mat. 16:21, 17:23, 20:28). Maar wel op zijn tijd en op zijn manier. Diverse keren had Hij gezegd dat het zijn tijd nog niet was (Joh. 2:4, 7:6, 30, 8:20). De Joden hadden Hem willen stenigen, maar Hij stond niet toe dat ze hun eigen Joodse doodstraf op Hem zouden toepassen (Luc. 4:29-30, Joh. 8:59, 10:31). Nee, Hij moet aan de Romeinen uitgeleverd worden, om de heidense doodstraf van de kruisiging te ondergaan (Joh. 12:32). Zo zal Hij met zijn bloed de zonde van de hele wereld wegnemen. Daarvoor kwam Hij vanuit de hemel deze wereld in en daarvoor keert Hij vanuit de wereld weer naar de hemel terug.

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader (Joh. 13:1).

Het moment waarop Jezus zijn leven zal geven wordt ingeluid met de Pesachmaaltijd. Zoals het lam wordt geslacht, zo zal Jezus worden geslacht voor de zonde van de wereld. En zoals de bevrijding van het volk uit de slavernij in Egypte wordt herdacht, zo zal Jezus mensen uit alle volken en van alle tijden bevrijden uit de spiraal van zonde, veroordeling en dood.

Jezus loopt precies in de pas met Gods plan, dat op allerlei manieren werd vastgelegd in de Schrift. Zijn timing is perfect afgestemd op Gods bedoeling, omdat Hij in alles één is met zijn Vader. En het gaat onafwendbaar die kant op, omdat het allemaal voortkomt uit liefde.

Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan (Joh. 13:1).

Johannes 13:1-30