Recht op het doel af

Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
Filippenzen 3:14


De Bijbel schetst hier het beeld van een renparcours. Je bent nog niet bij de finish, maar je bent al wel zeker van de hoofdprijs. Omdat je daar zeker van bent, kun je je als een topatleet gedragen.

Paulus schrijft: ‘Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt’ (vers 12a). Sommige mensen maken daaruit op dat het geloof helemaal niet zo zeker is en je maar moet afwachten of je krijgt wat God belooft. Maar hij schrijft vervolgens: ‘Ik houd vol in de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft’ (vers 12b). Hij is gegrepen door Jezus – die zal hem niet meer loslaten. Daarom die hoop: in de Bijbel betekent dat de verwachting en de zekerheid dat je mag ontvangen (grijpen, zegt Paulus: zo gretig) wat God heeft beloofd.

Paulus noemt ons in hetzelfde stuk ‘volmaakte mensen’ (vers 15a), ook al hebben we het einddoel nog niet bereikt. Het volmaakte moet nog komen, maar toch zijn we al volmaakt: dat is onze status in Christus. De hoofdprijs die we ontvangen is niet afhankelijk van ons goede of minder goede gedrag, maar van God, die ons in Jezus nu al als volmaakte mensen ziet en niet kijkt naar onze gebreken en tekorten. Onze Vader heeft Jezus bij de finish verwelkomd en gaat ervan uit dat wij daar aan de hand van zijn Zoon ook zullen komen.

Je bent onderweg naar de eindstreep. Intussen weet je wat je zult winnen. Paulus schrijft: ‘Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus’ (Filip. 3:8b en 9).

Dus: laat het geloof in de hoofdprijs en de zekerheid dat je die zult ontvangen je aansporen om – samen met Jezus –  recht op je doel af te gaan.