Revolutie van vergeving

‘Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.’ Jesaja 43:25

Jesaja wordt wel eens het vijfde evangelie genoemd, omdat deze profeet zo scherp het werk van Jezus omschrijft. Hij ziet de vergeving van zonden en de uitwerking die dat zal hebben al zevenhonderd jaar voordat Jezus zijn revolutie ontketent.

Een revolutie, ja. Vergeving van zonden brengt verlossing teweeg van schuld en schaamte die sinds de zondeval heerste en bevrijding van angst voor de veroordeling waar de wet mee dreigde. Als dat geen andere mensen oplevert!

‘Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd’ (Jes. 53:5a).

‘Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen’ (Jes.53: 8b).

‘Hij offerde zijn leven voor hun schuld’ (Jes. 53:10b).

‘Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich’ (Jes. 53:11b).

‘Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt (Jes. 54:8b).

‘Op eigen kracht bracht hij redding’ (Jes. 59:16b).

Die revolutie wordt het nieuwe verbond genoemd, waarin de heilige Geest de overhand krijgt (Jes. 59:21). God zet een streep onder het oude. Ook onder jouw oude, zondige natuur. Wedergeboorte is zijn actie, waar je niks anders voor kunt doen dan er ja op zeggen en de consequenties toelaten.

Want wat gebeurt er als je gelooft? Vergeving maakt een nieuwe schepping van je!