Rust is de magneet voor zegen

Toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn.
Jesaja 30:18


Waarom kennen veel christenen zo weinig zegen? Omdat ze de rust missen van waaruit God geeft. Rust en zegen gaan in Gods koninkrijk samen.

Waar jij rust in vertrouwen op Gods genade (zijn onverdiende gunst), kan Hij vrijuit geven wat Hij voor jou in gedachten heeft (zijn volle zegen).

‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht,’ zegt God (Jes. 30:15a).

In de wereld wordt succes alleen maar bereikt onder stress. Je moet er keihard voor knokken en blijven knokken tot je laatste snik, om geen loser te worden.

Zo is het niet in Gods koninkrijk. God biedt zegen aan zodra wij rusten …

‘Maar jullie wilden niet,’ klaagt Hij (Jes. 30:15b).

Telkens weer blijkt dat mensen liever zelf hun geluk willen grijpen dan er God voor vertrouwen. Het is blijkbaar leuker om trots te zijn op je eigen inspanningen dan dankbaar te zijn voor wat je zomaar gratis kunt krijgen.

Toch wacht de HEER op het moment dat Hij je genadig kan zijn. Om je te kunnen zegenen. Als je maar ruimte maakt, loslaat, rust.