Rust – Neem weer je hemelmoment

Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
Psalm 84:2

De tabernakel, Gods mobiele tent, was een afbeelding van de hemel. De tempel, Gods huis in Jeruzalem, ook (Hebreeën 8:5).
In de Psalmen kun je lezen hoe graag de pelgrims daar kwamen. Mediteer eens op Psalm 84. Ze vergelijken zich daar met vogels die daar nestelen.

Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
Psalm 84:4

En jij? Neem jij vandaag weer je hemelmoment? De hemel is voor jou zo dichtbij. Je hebt Gods woning in je hart. Jezus woont in je hart. Je hart is jouw verbinding met de hemel.
Neem weer een moment stilte. Sluit je ogen. Ontspan je lichaam. Adem diep in, houd vast en adem rustig weer uit. Maak verbinding met Jezus in je hart.
Stel jezelf de mooiste plek voor die je maar kunt bedenken. Een plek van rust en vrede. Daar is Jezus.
Hij is een en al aandacht en liefde voor je. Bij Hem ben je thuis.
Hij is zo goed, dat je Hem vanzelf gaat loven!

Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.
Psalm 84:5

Stiltetip – We zijn alweer heel wat weken in de stilte hemelmomenten aan het beleven. Het is een goede, weldadige, genezende gewoonte om dagelijks je rust te zoeken bij Jezus. Je zult de komende maanden steeds meer ontdekken wie Hij is en wie jij bent in zijn ogen. Daarom wordt het goede leven dat Hij je gunt steeds concreter. Zie en zeg ook nu weer: ‘Ik rust in U’.