Salvador Dali – Kruisiging, Christus van Johannes van het kruis

Oefening in kijken vanuit hemels perspectief

De Bijbel nodigt ons uit om vanuit een hemels perspectief mee te kijken naar wat belangrijk is voor ons. Jezus legt de verbinding tussen hemel en aarde. Voordat Hij als Gods Zoon op aarde wordt geboren, zegt Hij in de hemel tegen zijn Vader: ‘Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen’. Halverwege zijn optreden in Israël leert Hij zijn leerlingen bidden: ‘Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel’. Met die woorden helpt Hij hun om uit te zien naar wat Hij zal volbrengen. Het gebed dat Hij zijn leerlingen leerde om hun voor te bereiden op wat zijn dood zou uitwerken, het beroemde ‘Onze Vader’, werd bij Jezus’ opstanding uit de dood compleet door onze Vader verhoord.

Voordat het zover was, bad Jezus: ‘Laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt’. Die wil werd voltrokken aan het kruis waaraan Jezus stierf. Want het was Gods wil dat al het kwaad in Jezus veroordeeld zou worden. Waarom? Zodat Hij alle mensen zou kunnen zegenen. Gods zegen komt via zijn woorden ons leven binnen om van invloed te zijn. Geen zonde of vloek staat die zegen nog in de weg. Daarom kon Jezus na zijn opstanding met zegenende handen van de aarde vertrekken en zal Hij met zegenende handen terugkeren. Intussen is Hij in de hemel, waar Hij op dit moment Gods zegen voor ons beschikbaar stelt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend’, schrijft de apostel Paulus.

Salvador Dalí helpt ons een handje om ons voorstellingsvermogen in hemels perspectief te oefenen. De Catalaanse surrealist schilderde Jezus aan het kruis boven de aarde in vogelperspectief, als een kosmische realiteit. Hij werd op dit idee gebracht door een schets van Johannes van het Kruis, een monnik uit de zestiende eeuw. Het is belangrijk om Jezus’ werk vanuit hemels gezichtspunt te kennen. Het is daar eens voor altijd aanvaard en wordt voortdurend bevestigd. Jezus is hoog verheven en heeft de hoogste naam gekregen. Hij laat zijn invloed onafgebroken gelden in ons bestaan: onze zonden zijn definitief vergeven, wij zijn voorgoed aanvaard, Gods liefde wordt ons onafgebroken aangeboden. Vandaar die gouden gloed die vanaf Jezus uitstraalt naar de aarde.

Maar we zijn nog niet uitgekeken. We zien de aarde in een laag perspectief, met de horizon op ooghoogte, waardoor je op het schilderij twee werkelijkheden ziet. Het aardse tafereel staat door de verticale lichtval in verbinding met de hemelse Jezus, en dat is precies wat een leven met Jezus kenmerkt: je bent door Gods Geest voortdurend verbonden met de hemel.

Kijk ook naar de boot die op het strand klaarligt voor een grote vangst. Jezus heeft geroepen: ‘Gooi je netten uit aan de andere kant.’ De schilder uit Figueres moedigt je aan om gerust in de boot te stappen en die uitspraak te beproeven.

Salvador Dalí (1904-1989): Kruisiging, Christus van Johannes van het kruis, 1951, Art Gallery and Museum Kelvingrove, Glasgow.

Doorlezen: Hebreeën 10:7; Matteüs 6:10; Lucas 24:50; Handelingen 1:11; Efeziërs 1:3, 13-22; Filippenzen 2:9; Johannes 21:6.

 Willem de Vink