Stap in de cirkel van genade

‘U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand.’
Johannes 8:15


Hoe voel je je? De kwaliteit van jouw emotionele leven wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van je relaties. Hoe anderen over jou denken en hoe jij over anderen denkt bepaalt veel van jouw geluk – of het gebrek daaraan. Want jouw geluk kan zomaar verstoord worden door veroordeling.

Oordelen is een mening geldig verklaren. Mensen beoordelen elkaar en regelmatig veroordelen ze elkaar. En dat doet pijn.

Als je je veroordeeld voelt door anderen kun je daar op twee manieren op reageren. Je vlucht weg in bitterheid, of je zoekt genoegdoening en zint op wraak. In beide gevallen blijf je met pijn rondlopen.

Maar er is nog een derde manier om op veroordeling te reageren. Als God de veroordeling heeft weggenomen, kun je de bitterheid verwijderen en de wraak achterwegen laten. Als je je niet veroordeeld voelt, voel je ook geen pijn.

Jezus veroordeelt niemand, dat weet je (Joh. 3:17, Rom. 8:1). Als Hij nummer één is in jouw leven, waarom zou je je dan nog door anderen laten veroordelen? En waarom zou je anderen nog veroordelen?

De cirkel van veroordeling houdt je gevangen in pijn: er doet zich een lelijk voorval voor – je voelt je veroordeeld – er heerst boosheid en pijn – je raakt verbitterd of zint op wraak – tot er zich een volgend lelijke voorval voordoet en alles weer opnieuw begint.

De cirkel van genade maakt je vrij: er doet zich een lelijk voorval voor – je weet dat Jezus je niet veroordeelt – je koestert genade en vergeving – je voelt je beschermd en vrij – en bij een volgend voorval blijf je dat.

Stap in de cirkel van genade en voel je net zo vrij als Abraham, Isaak, Jakob, Jozef en al die andere Jezusmensen!