Stilte – Geestelijk ademhalen

‘Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.’
Handelingen 17:28

Gebed wordt in oude boeken wel ‘de ademtocht der ziel’ genoemd. Dat is mooi gezegd. Er is namelijk een geestelijk ademhalen.

Hoe werkt ons natuurlijk ademhalen? De lucht die om ons heen is heeft ons lichaam nodig om te leven. Die lucht oefent druk op ons uit. We hoeven ons niet in te spannen om hem in te ademen. Het is moeilijker om je adem in te houden dan om te ademen, zo vanzelfsprekend is ademhalen. Net zo vanzelfsprekend mag het worden om geestelijk adem te halen.

Hoe werkt geestelijk ademhalen dan? God heeft ons in Jezus geplaatst. Daarom kunnen we voortdurend zijn Geest inademen, zijn levenskracht. Jezus blies immers op zijn discipelen en zei: ‘Ontvang mijn Geest’ (Johannes 20:22).

En daarom kunnen we Jezus uitademen. Zijn vitaliteit. Zijn liefde. Zijn kwaliteit van leven. Jezus zei: ‘Jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen’ (Handelingen 1:8).

Geestelijk ademhalen is dus Gods Geest inademen en Jezus uitademen. Zo komt ons geestelijk leven op gang.

Stiltetip – Zoek weer je stilteplek op. Ga er goed voor zitten. Ontspan je. Neem de tijd om bewust in en uit te ademen. Concentreer je op het ritme van je ademhaling. Richt je dan op je hart. Bedenk dat jij in Jezus bent en dat zijn Geest in je woont. Zeg bij het uitademen: ‘Jezus’.