Stilte – Jij in Hem

Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden.
Efeziërs 1:5

Neem je rust. Neem de tijd om je voor te stellen dat je in Jezus bent. Gods Woord zegt dat je daar bent, geplaatst in Hem.

In Hem, dat is het grote thema van het Nieuwe Testament. God heeft ons in Jezus willen hebben. Daar kwam Jezus voor. Daar stierf Hij voor. Daar stond Hij voor op uit de dood.

In Hem, daar schuilt een groot geheim in. Kijk. Jezus is helemaal goed. Altijd geweest. En dat zal Hij altijd blijven. Zo wil God jou ook zien, helemaal goed. Daarom heeft Hij je in Jezus geplaatst. Omdat Hij van je hield en je daarom helemaal goed wilde zien. Daarvoor gaf Hij Jezus. Omdat Jezus je zonden weggedragen heeft, kan God je nu zo zien. In Hem ben je voor altijd geliefd en gerechtvaardigd.

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn (Efeziërs 1:4).

Vind je het gek, dat jij in Jezus bent? Maar je kunt ook in het water zijn. Dat voel je en dat zie je. Of in de lucht die om je heen is. Dat voel je niet en zie je niet, maar je gelooft het. Dus waarom niet in Hem? Geloof het. Geloof in God. Zie jezelf zoals God je ziet. Geliefd als Jezus. Goed als Jezus. In Hem.

Jezelf zo zien kun je oefenen. Daar zijn deze stille momenten met Jezus voor. Om jezelf te leren zien in Hem. Om tot rust te komen in Hem. Om tot bloei te komen in Hem. Om God te eren door steeds meer te zijn wie je bent: zijn geliefde kind, in Hem.

Stiltetip – Lijkt het soms zo dat je niet in Jezus bent? Toch ziet God je zo. Zie jezelf dan ook in Jezus. Zie en zeg: ‘Ik ben in U’.