Stilte – Geniet van je redding

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.
Titus 2:11

Als Jezus onze redder is en ons gered heeft, wat betekent die redding dan? Om dat te weten helpt het om terug te gaan naar de grondtekst van dat woord.

De delen in de Bijbel die over Jezus zijn geschreven werden in het Grieks geschreven. Redding is in het Grieks ‘soteria’. Dat betekent bevrijding, behoud, genezing. Als God ons in de Bijbel duidelijk wil maken dat Jezus ons gered heeft, bedoelt Hij dat.

Jezus heeft ons gered uit de zonde. Hij heeft ons bevrijd uit het systeem dat je moet boeten voor je fouten. Hij nam je zonden en de dood die daarop moest volgen op zich, zodat jij mag leven.

Jezus heeft je bevrijd uit je angsten. Uit je angst voor de dood, je angst om er niet te mogen zijn, om te mislukken en afgewezen te worden. Hij heeft je bevrijd uit je angst dat je tekortschiet. Je mag onstpannen leven. Vanuit rust. Je bent vrij, want je hoeft je met niemand meer te vergelijken.

Jezus maakt je heel en bewaart je voor verderf. Omdat Hij je niet afwijst, maar juist uitkiest en liefheeft, kan Hij zijn genezende invloed laten gelden. Hij kan je herstellen en behouden.

Ben je op zijn reddingsactie ingegaan, dan weet je dat Hij het beste met je voor heeft. Hij wil dat je er altijd zult blijven, omdat Hij eeuwig wil genieten van jou. Daarom geeft Hij je zijn complete redding, inclusief eeuwig leven.

Jij mag op jouw beurt van je redding genieten. En van je Redder. Van Jezus en zijn liefde voor jou.

Wink – Onze ontvankelijkheid is bedoeld om Jezus te ontvangen.