Tijd om te leven!

Hij die leeft – leeft! – zal u loven.
Jesaja 38:19


Op de rand van leven en dood krijgt koning Hizkia openbaring van Gods heilsplan. Waar anders dan in Jesaja vinden we die opgeschreven, het bijbelboek dat wel het vijfde evangelie wordt genoemd. Het gaat hier over leven dat de dood overwint.

Hizkia kijkt de dood in de ogen: ‘Hij heeft mijn draad afgesneden’ (Jes. 38:12b). Maar bij Gods beloften houden zijn klachten op. ‘Wat zal ik nog zeggen? Wat hij beloofd heeft, doet hij ook’ (Jes. 38:15a).

Wat doet God dan? ‘U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan’ (Jes. 38:17).

Een zinloos graf, de dood als straf voor de zonde, heeft niet het laatste woord. God heeft een glorieuze wending in gedachte, als de invloed van de zonde wordt weggedaan.

‘De Heer zei: Tijd om te leven!’ (Jes. 38:16a).

Tijd om te leven! Hoe reageer je op die woorden? Geloof: ‘Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven’ (Jes. 38:16b).

Dit zijn woorden die iedereen op de lippen kan nemen die weet wat Jezus voor ons heeft bereikt. Hizkia zag het al. De dood heeft niet het laatste woord!

Dus niet bang zijn, niet klagen. Herhaal Gods woorden: Tijd om te leven! Jezus geeft overvloed van leven (Joh. 10:10). Leef dus! Lééf! LEEF!