Uit de diepte

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord.

Hebreeën 5:7

Jezus wordt tot de ochtend in het huis van Kajafas opgesloten. Psalm 88 geeft uitdrukking aan zijn lijden die nacht. Leef maar mee. En bedenk tegelijkertijd wat dat voor jou en mij betekent. Want als Jezus in zijn nood God zijn redder noemt, geldt dat ook voor ons (Ps. 88:2).

Hij schreeuwt het uit – om jou en mij alle rust te gunnen.

Zijn ziel is vol moeite – om ons een opgeruimd gemoed te geven.

Hij ervaart een grafgevoel – om ons op te tillen in tintelend leven.

Hij is geïsoleerd in zijn kerker – om ons middenin het leven te plaatsen.

Hij is een mens zonder kracht – om ons de Geest van kracht te geven.

Hij is als dood – om ons levende hoop voor ogen te stellen.

Hij is van God los – om ons Gods Vaderliefde te garanderen.

Hij verkeert in diepe duisternis – om ons in warm licht te plaatsen.

Hij ondergaat Gods boosheid op de zonde – zodat God ons nooit meer zal bedreigen.

Hij wordt bedolven onder veroordeling – terwijl er voor ons vrijspraak is.

Hij heeft geen vrienden meer – om jou en mij in de grootste familie op te nemen.

Hij is te afschuwelijk om te zien – om ons aantrekkelijk te maken.

Hij zit opgesloten in leegte – om ons alles beschikbaar te stellen.

Hij neemt alle treurnis op zich – zodat voor jou en mij volle vreugde overblijft.

Hij ondergaat het graf, verderf, duisternis, vergetelheid – om ons daarvoor in de plaats zijn goedertierenheid, trouw, wonderen en gerechtigheid aan te bieden. Zijn putervaring wordt onze piekervaring!

Johannes 18:13-27 Matteüs 26:57-75 Marcus 14:51-72 Lucas 22:54-71