Uit de schaduw van de dood

Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan.

Matteüs 28:5-6

Jezus groeide op in de timmermanszaak van Jozef. Later heeft hij die zaak misschien wel overgenomen: hij stond immers bekend als de timmermanszoon.

Hier zie je Hem als jong volwassene in zijn werkplaats. William Holman Hunt heeft alles tot in de kleinste details vastgelegd. Het tafereel zit boordevol verwijzingen. Je ziet bijvoorbeeld de materialen die bij de kruisiging horen en de spullen die van de wijzen uit het Oosten stammen, waar Maria bij geknield zit. Holman Hunt schilderde dit tafereel in Israël met een bedoeling: hij wilde laten zien hoe heel Jezus’ leven in het teken van zijn kruisdood stond. Daarom werpt Jezus’ schaduw het silhouet van een gekruisigde op de muur. Je ziet hoe Maria daarvan schrikt.

Eigenlijk draait dit schilderij om haar. Bij de geboorte van Jezus had ze al gehoord dat er een zwaard door haar ziel zou gaan vanwege haar kind (Luc. 2:35).

Kent niet iedere vrouw die angst voor het verlies van haar kind? Is een vrouw beklagenswaardig omdat ze alleen maar leven voort kan brengen dat moet sterven? Of is er slechts één man geweest die geboren werd om te sterven?

Jezus zou sterven om vrouwen hoop te bieden: hun kinderen mogen leven! Het waren dan ook vrouwen die als eerste getuige waren van Jezus’ opstanding (Mat. 28:5-7). Ook zijn moeder werd die vreugde geschonken.

Jezus kreeg de naam ‘God redt’ (Mat. 1:21). Omdat God iedereen uit de zonde wil redden, uit de dood, om te leven.

(Schilderij)

Holman Hunt – De schaduw van de dood (1870, City of Manchester Art Galleries)