Verbondenheid – Feest van herkenning

En ze begonnen feest te vieren. Lucas 15:24

Het plezier van hartscontact. De kracht van bij elkaar horen. De voldoening van verbondenheid. Wie wil dat niet?
Maar mensen die samen horen kunnen hun contacten roekeloos verspillen. Als je met commando’s en argumenten komt, maar elkaars hart niet weet te bereiken, bots je al gauw op elkaar of trek je je terug. Zo ontstaat het diepste menselijke leed: het lijden van de liefde.
Ga je elkaar echter begrijpen, dan kun je de pijn en de schade die de liefde heeft opgelopen terugdringen. Je kunt een verbinding leggen met de ander.

Hoe je dat doet? Een eenvoudig inzicht kan de chaos en spanning in een relatie plotseling en onverwacht veranderen in een overzichtelijke en ontspannen orde, waarin de onderlinge samenhang zichtbaar wordt.

Dus luister. Het simpele besef dat we elkaar kunnen herkennen in onze behoeften brengt ons bij elkaar. Althans, als we die niet ontkennen of afwijzen, maar eerlijk aan elkaar kenbaar maken en bevestigen.

De vraag ‘Wat heb je nodig?’ kan voor een verbinding zorgen die voelt als thuiskomen. Ik mag er zijn, ik ben welkom, mijn hart wordt niet betwijfeld. Integendeel: ik word gezien, gehoord en serieus genomen.
De verloren zoon had een omhelzing nodig. Toen kon het feest beginnen.

Wink – Geloof is ten diepste altijd een omhelzing.