Verbondenheid – Jezus de verbinder

Verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
1 Johannes 1:3

Jezus is de verbinder bij uitstek. Hij verbindt God met ons. Zo wordt Hij bij zijn geboorte genoemd.

‘Men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’ (Matteüs 1:23).

Heel zijn optreden geeft Jezus uitdrukking aan Gods naam. Die naam is het meest gebruikte woord in de Bijbel: JHWH, of in onze vertaling HEER. Het is de naam van verbondenheid, want hij betekent ‘Ik er zal zijn’.

‘Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen’ (Johannes 17:26).

Jezus maakt Gods naam waar. Hij zal er zijn! Die garantie geeft Hij bij het afscheid van zijn aardse optreden.

‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20).

Het is zijn Geest die in ons woont die ons met Hem verbindt. Die zal nooit uit ons verdwijnen.

‘Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven’ (Johannes 14:17).

Bedenk hoe verbonden je met Jezus bent. Hij is in je. Niemand kan meer verbonden en dichterbij zijn. Bedenk dan ook dat elk kind van God net zo verbonden is met Jezus als jij. Daarom zijn we verbonden met elkaar. Hoe dat werkt leer je in de kerk.

Wink – Gods naam: ‘Ik zal er zijn’. Jezus’ woord: ‘Zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld’.