Video: Geen paniek!

De wereld is kwetsbaarder dan ooit. Hoe reageren we op de crisis die nu speelt? Kijk mijn preek.

We raken niet in paniek. We kijken niet weg. We gaan naar God om te doorleven hoe Hij erover denkt. Om dan daarmee mensen om ons heen te helpen.

Het is ernstig wat er om ons heen gebeurt. Daarom zou ik juist nu willen zeggen: neem goed de tijd om intiem met God te zijn. Eerst zal Hij je troosten en bemoedigen. Dan geeft Hij je de bewogenheid en daadkracht die precies bij jou past om voor anderen van betekenis te zijn. Op dat moment sta je als een priester in deze wereld.

Ik lees met je 1 Petrus 2:9-10, Exodus 15:22-27, Matteüs 16:13-18 en Johannes 20:21-22.