Vriend van God

 

U, onze God, hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld.
2 Kronieken 20:7


Hoe is het mogelijk dat Abraham wereldberoemd is geworden als een vriend van God? Nou, om dezelfde reden waarom Jezus ons zijn vrienden noemt.

‘Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb’ (Joh. 15:15).

Je hebt mensen die denken dat ze precies moeten doen wat God zegt om door Hem goedgekeurd te worden. Ze rekenen op hun eigen verdienste. Zulke mensen zijn slaven, in loondienst. Ze moeten altijd hard werken, zijn snel gestressed, willen zichzelf bewijzen, voelen voortdurend dat ze tekortschieten.

Abraham niet. Die vertrouwde op God. Wandelde met God. Ontving van God.

Abraham hoorde hetzelfde als wat wij uit de mond van Jezus mogen horen. Dat God degene die op Hem vertrouwt en in Hem gelooft rechtvaardig verklaart (Jak. 2:23). Op dat moment word je een vriend van God. Een kind van God. Een erfgenaam van God, in de lijn van Abraham.

Door het geloof en in Christus Jezus bent u kinderen van God. En omdat u Christus Jezus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte (Gal. 3:26, 29).

Hoe ben je dus Gods vriend? Door van harte op God te vertrouwen. Of zoals Jezus het onder woorden brengt: ‘Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg’ (Joh. 15:14).

En wat zegt Jezus?

‘Blijf in mij. Blijf in mijn liefde’ (Joh. 15:4, 9).