Waar heb je zin in?

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
Matteüs 22:36


Alle mensen die zeggen dat je dit en dat moet doen om voor God te voldoen kunnen de boom in. Al die voorwaarden om erbij te horen in de kerk, om acceptabel te zijn en heilig, kunnen je gestolen worden als je gegrepen bent door Jezus en zijn genade. Dan gaat het om Hem alleen en niets anders.

Waarom zou je goed doen? God zoekt maar één reden: uit dankbaarheid.

‘De genade leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen’ (Titus 2:12).

Ben je werkelijk gegrepen door Gods genade, dan stel je jezelf nog maar één vraag: hoe kan ik mijn liefde voor Hem tot uitdrukking brengen? Ben je door Jezus gegrepen, dan dien je God met een nieuwe Geest: niet uit dwang, maar uit verlangen.

‘We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest’ (Rom. 7:6b).

Er is maar één reden waarom je God niet wilt telleurstellen: liefde. Wie heilig probeert te leven buiten Gods genade om leeft onecht, geforceerd, wettisch. Je leeft heilig en puur als je van Hem houdt.

Als je van God houdt, mag je doen waar je zin in hebt. Je hebt dan zin om God een plezier te doen. Daarom zegt Jezus dat de wet niets anders vraagt dan God lief te hebben (Matt. 22:37-38).