Wat zoek je eigenlijk?

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’
Matteüs 6:33


Wat is jouw grondhouding? Waar ben je op uit? Je kunt volop bezig zijn je eigen gerechtigheid te zoeken. Je hoopt op goedkeuring van God, van mensen, van jezelf. Je streeft ernaar om beloond te worden voor je inspanningen. Maar je voelt je al snel veroordeeld als je niet krijgt waar je op gerekend had.

Tja. Onze eigen berekeningen kloppen namelijk nooit. Ze pakken altijd negatief uit. De zonde plaatst ons per definitie in de min.

Daarom zegt Jezus: ‘Zoek liever eerst Gods gerechtigheid’. God plaatst je immers in de plus. Hij schenkt je de gerechtigheid van Jezus, die nooit tegenvalt en ook nooit tot veroordeling leidt.

Zoek je Gods koninkrijk, waar Jezus’ gerechtigheid regeert, dan ontvang je vrede en vreugde, zonder dat je jezelf hoeft waar te maken of te verdedigen (Rom. 14:17). Je wordt genezen van elke angst en zelfs van elk besef van veroordeling (Rom. 8:1).

Hoor je wat Jezus zegt? Vergeet dat streven naar eigen gerechtigheid. Laat elke faalangst of veroordeling van je afglijden. Ga op de plaats staan die hij je aanbiedt in Gods koninkrijk. Zoek zijn onverdiende gunst en goedkeuring, dan ontvang je ook nog eens al die andere dingen die bij een goed leven horen.