13 Wat gunt Jezus ons? (het evangelie in het kort)

Waarom is Jezus belangrijk? Omdat Hij ons redt. Waarvan? Van onze angst dat we misschien wel niet goed genoeg zijn. Is die angst terecht? Ja, want hoe we ook ons best doen, we schieten vaak tekort. En niets is erger dan leven met het idee dat we niet voldoen. Dat we tekortschieten en daarom worden afgewezen, buitengesloten, gedumpt. Het idee alleen al doet pijn.

Het is de angst dat we worden veroordeeld. Niemand wil dat. Iedereen wil erbij horen, geliefd zijn, gewaardeerd worden. En dat niet omdat we daar zoveel moeite voor moeten doen – maar gewoon, om wie we zijn. Dat we er mogen zijn, met al onze tekorten en gebreken.

Verlangen naar genade
Eigenlijk verlangt iedereen naar genade. Naar goedheid die je niet eerst hoeft te verdienen, maar die je zomaar krijgt. Omdat iemand in je gelooft – en in je blijft geloven, zelfs als je het voor jezelf of voor anderen verpest.

Zo is Jezus. Hij gelooft in jou, want Hij houdt van jou. Niets wat jij doet brengt daar verandering in. Niets wat anderen over je zeggen. Of wat je over jezelf denkt. Bij Hem hoef je je niet schuldig te voelen. Je hoeft je niet te schamen. Wat Hem betreft mag je er zijn zoals je bent. Sterker nog, Hij is blij met je. Daarom neemt Hij je diepste angst weg, de angst voor veroordeling. En de pijn die je opliep.

Bevrijd van angst
Angst voor veroordeling is eigenlijk angst voor de dood. De Bijbel zegt dat we daar allemaal aan vastzitten. En dat is waar. We proberen als slaven te voldoen, maar merken steeds weer dat we tekortschieten. We geven onszelf of anderen daar de schuld van. We schamen ons. En we blijven bang voor veroordeling. Die angst blijft ons achtervolgen, ons leven lang. Totdat Jezus ons ervan bevrijdt.

Hoe doet Jezus dat? Kijk wat Hij heeft gedaan. Hij heeft jouw veroordeling op Zich genomen. Zelf was Hij alleen maar goed. Niemand kon wat tegen Hem inbrengen. Toch leverde Hij Zichzelf uit, waarna Hij stierf aan een kruis. Waarom? Om te laten zien dat Hij niemand iets verwijt. Niemand veroordeelt. Sterker nog: aan het kruis bewees Hij hoeveel jij Hem waard bent. Hoeveel Hij van je houdt.

Geloven is ja zeggen
Jezus stond daarna op uit de dood. Omdat zelfs de ergste veroordeling Hem er niet onder kon houden. Daarom leeft Hij nu. Zijn Geest klopt bij je aan.

Wat moet jij dan doen? Geloven in Jezus. In wat Hij voor jou heeft gedaan. En hoe Hij over je denkt. Geloven dat Hij van je houdt en voor Hem alles waard bent. Ja tegen Hem zeggen.

Liefde overwint
Geloof je in Jezus? Dan geloof je dat er in Jezus geen veroordeling is. Hij bevrijdt je uit je levenslange angst voor de dood. Zelfs als je je zwak en kwetsbaar voelt, weet je nog dat je er mag zijn. Maak je dat tot de basis van je bestaan, dan sta je sterk. (Ik weet er alles van, daarom heb ik mezelf onder die pijnlijke vinger vandaan gehaald en in die handen vol beschermende liefde getekend.)

Geloof je in Jezus, dan weet je zeker dat de liefde overwint. Hij stond op uit de dood en deelt Zijn leven met je. Hij zal altijd bij je zijn en geeft je een eeuwig leven vol liefde.

Dat leven gunt Hij je. Het kan nu beginnen!

Willem de Vink