Wie kan God loven?

‘God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar.’
Lucas 18:11


Kun je God uit volle borst en met hart en ziel loven? Dat kan als je er zeker van bent dat de Vader jou uitkoos en dat Hij Jezus voor jou overgaf om jou te redden en dat niets jou kan scheiden van de liefde van Christus – zelfs jijzelf niet.

Sommige mensen menen dat je redding in laatste instantie van jezelf afhangt. Er kan een zonde in je leven sluipen die je van God afsnijdt. God is niet bij machte je dan nog te redden.

Maar hoe kun je God prijzen als je niet zeker bent van Gods redding? Als God een voorbehoud maakt, dan wij ook. We zullen nooit honderd procent en van harte jubelen en juichen, want je weet maar nooit.

Wat betekent God aanbidden als de zekerheid van het geloof niet verder gaat dan de zekerheid van onszelf? Als eens gered altijd gered door een vraagteken wordt afgesloten, prijzen we in de kern onszelf, omdat het van onszelf afhangt dat we het geloof zullen behouden. ‘Prijs de Heer voor mijn redding’, zeggen we. ‘Prijs de Heer dat we niet zo zondig zijn dat we onze redding verliezen’, zeggen we eigenlijk als we geloven dat onze redding van onszelf afhangt. Dus zeggen we ‘prijs onszelf’.

Als we voor het kruis van Jezus staan met het idee dat zijn werk nog steeds beperkt kan worden door welke zonde dan ook, wordt onze aanbidding afhankelijk van onze heiligheid in plaats van zijn heiligheid. Op den duur zal onze aanbidding gesmoord worden in een moeras van geloofstwijfel.

De Vader zoekt mensen die Hem aanbidden in Geest en in waarheid (Joh. 3:24).