Wijsheid – Jozefs wijsheid

‘God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen.’
Genesis 45:7

Als Jozef aan de farao zijn dromen heeft uitgelegd, herkent deze zijn geheim. Jozef is vol van Gods Geest.

‘Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest?’ zei de farao tegen hen (Genesis 41:38).

Want alleen Gods Geest kan iemand zoveel wijsheid schenken.

Toen richtte hij zich weer tot Jozef: ‘Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u’ (Genesis 41:39).

Jozef had een extreem moeilijke periode doorgemaakt. Als tiener had hij ervan gedroomd dat iedereen voor hem zou buigen. Maar hij werd door zijn broers in een put gesmeten en als slaaf afgevoerd naar Egypte. Nu werd hij alsnog in eer hersteld en op de hoogste positie geplaatst.

Wat bracht hem daar? De wijsheid die God hem schonk.

‘God maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding’ (Handelingen 7:10).

Wat leverde die wijsheid, behalve grote voorspoed voor Jozef, uiteindelijk op? De dromer zou zijn familie van de hongersnood redden en zo hun voortbestaan garanderen.

Want dat doet wijsheid: zij zoekt altijd het beste voor mensen.

Wink – Wij maken zorgen en angst werkelijkheid, God maakt wijsheid en liefde werkelijkheid.