Wijsheid – Jozua gelooft het eerst en ziet het dan

‘Hij is het die u dat gebied schenkt (…) Wees niet bang en laat u niet ontmoedigen.’
Deuteronomium 1:21

Mensen dragen een overheersende geest bij zich. Dat kan bijvoorbeeld de pijn van afwijzing zijn, verwarring, of ongeloof. Of ook juist liefde, wijsheid, geloof. Je proeft die geest, het is hun adem, ze zullen die uiten. Ze zoeken dezelfde geest bij elkaar. Hun gesprekken zullen erdoor geleid worden.

Er waren twaalf verspieders naar het beloofde land gestuurd. Tien konden zich niet voorstellen dat God hen dat zou geven. Ze staken met hun ongeloof de rest van het volk aan. Jammer, want hun generatie zou veertig jaar lang in de woestijn blijven zwerven.

Maar twee hadden een andere geest: ze waren vol van het geloof dat God wél zou geven wat Hij had beloofd (Numeri 13, 14:1-38).

Eén van die twee was Jozua. Hij zou Mozes opvolgen om een nieuwe generatie het beloofde land in te leiden. Zijn geheim?

Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd (Deuteronomium 34:9).

Gods Geest geeft ons de wijsheid om God op zijn woord te geloven. Die wijsheid verschilt van onze menselijke wijsheid.

  • Menselijke wijsheid zegt: ‘Ik wil het eerst zien en dan zal ik het geloven’.
  • Gods wijsheid zegt: ‘Ik geloof het en daarom zal ik het zien’.

Die wijsheid leidt je Gods beloften in. Je weet het zeker, je richt je beslissingen en heel je leven erop in: Hij schenkt je wat je nog niet hebt gezien!

Wink – Voorspoed is niet zozeer wat je hebt, maar veel meer wie je bent.