Wijsheid – Kijk: koninklijke priesters

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.
Openbaring 1:5-6

Gods plan met zijn volk was niet klaar toen Hij het gered had uit de slavernij van Egypte. Nee, dat was pas het begin. Gods volk moest in het beloofde land komen om daar te heersen als een koninkrijk van priesters.

‘Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk’ (Exodus 19:6).

God wilde met Israël de rest van de wereld laten zien wie Hij was. Hoe goed Hij was. Hoe Hij te benaderen was. Hoe te eren ook. Het volk moest in de omgang met elkaar en de voorspoed die ze genoot een plaatje van Gods gunst zijn.

Zo’n plaatje is de kerk geworden. Want het is niet bij onze redding gebleven. God heeft ervoor gezorgd dat we inderdaad een koninkrijk van priesters zouden worden. We mogen koninklijk heersen over de omstandigheden, omdat we priesterlijk intiem met Hem zijn. Dat heeft Hij voor jou en mij persoonlijk en voor heel de gemeente mogelijk gemaakt. Dat maakt ons tot een getuigenis voor onze omgeving.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht (1 Petrus 2:9).

Stiltetip – Neem weer een half uur de tijd om in Jezus’ tegenwoordigheid te zijn. Bedenk van welk prachtig plan jij samen met alle gelovigen deel uitmaakt. Zie en zeg: ‘Ik ben als Jezus. Ik ben net zo’