Wijsheid – Psalm 16 biedt uitzicht

U wijst mij de weg naar het leven.
Psalm 16:11

Een afscheid uit deze wereld is nooit eenvoudig. Er komen veel gevoelens los, die we niet hoeven te ontlopen, maar waar ons geloof wel de overhand in mag krijgen en houden.

God ontfdermt zich over ons en helpt ons om het geloof te behouden. Hij geeft ons inzicht in ons leven nu en uitzicht op het leven dat komt. Hij geeft dat in zijn Woord, dat door zijn Geest in ons hart bevestigd wordt.

De Bijbel kent veel troostpsalmen en -gebeden die een afscheid vergezellen. Ze geven ons geloof in moeilijke momenten. Zoals Psalm 16, een stil en hoopvol gebed van David.

Behoed mij, God, ik schuil bij u.

Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’

HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.
Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde
(Psalm 16:1-2, 5-11).

Stiltetip – Mediteer op Psalm 16. Verbind je met Jezus. Stel je voor hoe je zijn levensbeker drinkt. Verplaats dan je aandacht naar de hemel. Zie de ruimte voor je waarin je mag leven, jij met je geliefden. Zie en zeg: ‘Leven. U bent het leven. Mijn leven. Ons leven’.