Wijsheid – Wijze troost

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben.
1 Tessalonicenzen 4:13

Hoe kijken we wijs tegen de dood aan? Vroeg of laat zullen we afscheid moeten nemen van een vriend of geliefde. Dat kan heftige emoties oproepen. Het kan dan lijken alsof je verbondenheid met de ander verbroken wordt. Maar is dat ook zo?

De Bijbel noemt de dood de laatste vijand. Maar die is wel verslagen.

De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd’ (1 Korintiërs 15:26).

Ook al sterft ons lichaam, we blijven behouden. De dood is door Jezus overwonnen, zodat we mogen delen in zijn overwinning.

Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke (1 Korintiërs 15:53).

Ons sterven is een verhuizing naar een betere plaats. We blijven met onze geliefden verbonden in Jezus en zullen elkaar weer terugzien in grotere heerlijkheid, in de glorie van Jezus.

Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf (1 Tessalononicenzen 4:13-14).

Dat vooruitzicht geeft ons de kracht om na een afscheid hoopvol verder te gaan. Dat is de beste troost.

Troost elkaar met deze woorden (1 Tessalonicenzen 4:18).

Stiltetip – Verbind je weer met Jezus. Neem je tijd met Hem, de bron van al het leven. Hij is je troost. Adem zijn leven in, houd vast en adem je dankbaarheid uit. Zie en zeg: ‘Leven. U bent mijn leven’.