Zeg: ‘Ik zie Jezus als ik mezelf zie’

Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.
Psalm 17:15


Hahaaa! Een nieuwe dag om ons over Jezus te verbazen. Een nieuwe mogelijkheid om ons te verzadigen met zijn beeld. Jezus, die ons recht heeft gedaan. Die alles op zich nam wat wij verdienden, zodat alles voor ons beschikbaar kwam wat Hij verdiende. Als je verzadigd wordt met zijn beeld, heb je genoeg voor de rest van de dag.

We mogen ons ook vandaag weer oefenen om op zijn plaats te staan.

De ruil die Jezus met zijn kruisdood voltrok, maakt het mogelijk dat we op Hem gaan lijken. Paulus schrijft over ons: ‘Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon’ (Rom. 8:29).

Zo’n kind van God worden als Jezus, dat is onze bestemming. Daarvoor bestaan we. We mogen delen in alles wat Jezus bereikt heeft. We zijn door God in zijn genade uitgekozen om het evenbeeld te worden van zijn Zoon. Dat is niet iets wat ver weg ligt, buiten ons bereik, iets voor in de hemel of zo. ‘Wie hij heeft vrijgesproken,’ schrijft Paulus in dezelfde regels, ‘heeft hij nu al (nú al!) laten delen in zijn luister’ (Rom. 8:30b). Nu al!

Kijk je vandaag toevallig in de spiegel, vergeet dan even alle oneffenheden in je gezicht. Probeer een moment met Gods ogen naar jezelf te kijken. Oefen je om Jezus te zien. Verzadig jezelf met zijn beeld.

Tip – Zeg voor die spiegel: ‘Ik zie Jezus, want Hij heeft met mij geruild’.