Zoals in de hemel, ook op aarde

U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn.

Romeinen 8:15

De Geest van God is de Geest van het zoonschap (Rom. 8:15, NBG ‘51). Dankzij Gods Geest ben jij in staat om als Gods kind te leven.

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8:16).

De Geest van het zoonschap is Gods hemelse Geest. Hij brengt Gods hemelse, geestelijke zegeningen in ons aardse bestaan. Daarmee verhoort Hij Jezus’ gebed dat Gods wil in de hemel ook op aarde gedaan wordt (Mat. 6:10).

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Ef. 1:3).

Dankzij de heilige Geest mag jij Gods hemelse schatkamers hier op aarde openen. Wat zie je voor je?

Een nieuw karakter voor jou. De vrucht van de Geest is beschikbaar. Je hebt het allemaal in je: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing en nog veel meer (Gal. 5:22-23).

Bovennatuurlijke gaven voor jou. Wat jij aanraakt wordt door Gods Geest bewogen. Je bezit bijzondere krachten voor anderen: wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, onderscheid, uitleg en nog meer. En één gave voor jezelf: het spreken in tongen, wat jezelf opbouwt, omdat je daarmee met God verbonden bent via zijn geheimtaal (1 Kor. 12:4-11).

Zijn erfenis voor jou. Alle beloften die God uitgesproken heeft komen jou toe. Daarom mag je ze in dank op je lippen mag nemen (2 Kor. 1:20-22).

Mensen zullen er raar van opkijken dat de Geest van Gods heerlijkheid op je rust. Maar jij draagt de naam van Jezus (1 Pet. 4:14)!

Johannes 16