Zoekwoord: geluk

 • Jezus geeft vanuit rust

  Hij laat mij rusten in groene weiden.Psalm 23:2Er dromt een massa rondom Jezus, daar op die berg aan de overkant van het meer. Ze hebben allemaal hun eigen verwachtingen van Hem. Maar kan Hij hen ook geven wat Hij op zijn[...]
 • De wet is niet voor de rechtvaardige

  De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer.1 Timotheüs 10bSommige mensen ‘willen de wet onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren’ (1 Tim. 1:7).
 • De werking van de wet

  Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt.Romeinen 7:4De wet is goed – die laat zien wat God minimaal van ons verwacht.[...]
 • Genade geneest het huwelijk

  Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen.Jesaja 54:7God kan meevoelen met huwelijken die door een scheidingsdrama gaan. Hij ging er zelf doorheen toen Hij scheidde van[...]
 • Zeg: ‘Amen!’

  Maar mijn dienaren geef ik een andere naam, die in dit land zal dienen als zegenspreuk en eedformule: ‘Bij de waarachtige God’. Jesaja 65:16Wat komt er vandaag over je lippen? Wat je gelooft, spreek je uit. Geloof je in[...]
 • Gezond denken is gezond leven

  Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Psalm 16:7b Het effect van de vrijspraak van Jezus is een zuiver geweten. We hoeven niet met een schuldgevoel over onze fouten en tekortkomingen te blijven rondlopen. Nee, we worden[...]