Over Willem en Marian

 

[Read in English] “Wij zijn verhalenvertellers. We richten ons op het mooiste verhaal dat ooit is verteld en dat we over generaties heen naar de toekomst willen tillen. Dat doen we als echtpaar al 40 jaar. We vernieuwen onszelf om de paar jaar om dit verhaal opnieuw te vertellen in steeds andere vormen: in boeken, strips, spreekbeurten en schilderijen. Onze uitdaging is om deze geschiedenis zo toegankelijk mogelijk te maken voor allerlei leeftijdsgroepen en culturen. We beleven dit verhaal steeds opnieuw. Het is een heel persoonlijk verhaal geworden; we laten zien wat het met onszelf doet. Op dit moment werken we aan een nieuw, groot schilderproject: City Jesus, de 14 kruiswegstaties van Jezus in een hedendaagse setting.”

Willem en Marian de Vink zijn bedreven in creatieve communicatie: spreken, schrijven, tekenen, ontwerpen. Ze geven met hun talenten uitdrukking aan hun liefde voor Jezus. Hun boeken worden graag gelezen. Alleen al met de lezers van Willems dagboeken zou een heel voetbalstadion gevuld kunnen worden. En het stripboek Jezus Messias wordt wel de grootste evangelist van ons land genoemd. Het wordt tot in de verste uithoeken van de wereld gelezen. Willem en Marian staan verbaasd over dit bereik en zijn dankbaar dat hun werk zoveel mensen goed doet.

De Vinken zijn ervan overtuigd dat Gods genade mensen leert om van zichzelf en van anderen te houden. Dat verandert veel. Ze zien het gebeuren – en daar gaan ze voor.

In hun werkzaamheden wordt het echtpaar bijgestaan door een groep trouwe supporters. Al in 1989 hebben ze stichting Wereldtaal opgericht om vanuit donaties hun initiatieven mogelijk te maken.

Boeken
Willem heeft meer dan 30 boeken geschreven en getekend, die door Marian werden vormgegeven. De bekendste is het stripboek Jezus Messias, dat het echtpaar belangeloos beschikbaar stelt om zoveel mogelijk mensen over de hele wereld kennis te laten maken met Jezus. Het stripboek verscheen al in meer dan 250 talen (januari 2024), en er liggen weer minstens 100 talen klaar om gedrukt te worden, zodra er geld voor is. Verder maakten Willem en Marian een zestal dagboeken, waarvan Goede Genade de bekendste is. Ook de Tienerbijbel werd al vaak herdrukt. In Willems debuutroman Markus kijk je door de ogen van een vijftienjarige naar wat Jezus indertijd in Israël meemaakte. En in zijn laatste boek, In het hoofd van de maker, geeft hij een heel persoonlijk inkijkje in 50 jaar schrijven, tekenen en spreken. Ook beschrijft hij zijn visie op kunst en geloof. Zie boeken.

Sinds 2017 geven Willem en Marian de Vink hun boeken uit in eigen beheer via The Grace Factory.

Spreekbeurten
Willem geeft het hele jaar door spreekbeurten voor uiteenlopende doelgroepen in binnen- en buitenland. Hij wil zijn publiek bij Jezus betrekken. Daarvoor gebruikt hij allerlei invalshoeken en onderwerpen, die je ook hier op zijn website vindt. Vooral identiteit, relaties, creativiteit, genade en hoop zijn favoriet. Een leidend thema in zijn werk is vaderschap en God als Vader. Hij is ervan overtuigd dat kerken geen leiders nodig hebben, maar vaders die Gods Vaderhart kennen.

Willems voordrachten worden gekenmerkt door een heldere, eerlijke en doorleefde boodschap vanuit een bijbels gezichtspunt, voorzien van illustraties en verhalen.

• Spreekbeurten aanvragen.
• Preken beluisteren. 

• Preken bekijken. 
• Artikelen lezen

Ontvang je zegen uit het werk van Willem en Marian de Vink?

De Vinken kunnen hun werk doen dankzij giften. Vaste maandelijkse bijdragen maken het mogelijk dat zij steeds weer nieuwe, creatieve projecten kunnen ontwikkelen voor de verspreiding van het evangelie. Extra giften maken grote projecten mogelijk, zoals grootschalige verspreiding van materialen in allerlei landen. Wil je hun supporter worden en hen helpen om volop door te gaan?

• Doneer een gift of geef een vaste maandelijkse bijdrage via hun stichting Wereldtaal:
NL42 RABO 0355 7005 30

• Leef mee via hun nieuwsbrief (vraag hem hier aan)

“Wij geloven dat de invloed van Jezus individuen, huwelijken en complete gemeenschappen gezond kan maken. We zien in ons werk de transformerende kracht van zijn genade.”
(Willem en Marian de Vink)

Ontwikkeling
Willem (geboren in 1957) begon al jong met spreken, schrijven en tekenen. Hij wilde graag uitdrukking geven aan zijn liefde voor Jezus. De Jezus-strips die hij als tiener maakte (verzameld in het boek Stripverhaal Wereldtaal) deelde hij op de middelbare school uit aan zijn klasgenoten. Zijn godsdienstleraar vroeg hem om voor de klas de godsdienstles te gaan verzorgen.

Van 1972-1989 werkte Willem voor stichting Jong en Vrij, die geleid werd door evangelist Nico van Biljouw. Willem werd als illustrator en vormgever  ingezet, maar was al snel ook hoofdredacteur en uitgever. Meer dan tien jaar was hij verantwoordelijk voor het maandelijkse magazine Jong en Vrij, de jaarlijks terugkerende Jong en Vrij Schoolagenda en Tegenstroom. Dit evangelisatieblad werd maandelijks onder duizenden scholieren verspreid. Tegelijkertijd was hij leraar aan de Jong en Vrij Trainingsschool. Hij gaf les in het volgen van Jezus, relaties en andere vakken. Ook leidde hij de opleiding twee jaar en voorzag die van specialisaties in creatieve communicatie en zending. Daarnaast organiseerde hij het landelijke lerarencontact voor christen-leerkrachten. Verder was hij jarenlang betrokken bij de Jong en Vrij Evangeliegemeente, die in 1978 in Rockanje werd opgericht.

Willem trouwde in 1980 met Marian van der Sprong, met wie hij drie kinderen kreeg. Als gezin maakten zij 10 jaar deel uit van de leefgemeenschap van Jong en Vrij. Zij woonden en werkten in gebouw Vredeheim in Rockanje en op de tienerboerderij De Stormhoek in Hellevoetsluis. In 1989 verlieten zij Jong en Vrij en verhuisde naar Houten. Willem ging werken als freelance spreker, journalist en illustrator. Marian ontwikkelde zich als professioneel grafisch vormgever.

Willem stopte na anderhalf jaar zijn commerciële werk, om een stripverhaal over het leven van Jezus te gaan maken. Hij had daarvoor een visie ontwikkeld dat de strip een wereldtaal is en mensen in allerlei culturen kan helpen om kennis te maken met Jezus. Om dit project mogelijk te maken richtten hij en zijn vrouw in 1989 stichting Wereldtaal op. Het stripboek Jezus Messias werd in 1993 gelanceerd op de Opwekking Pinksterconferentie.

Bekijk de website van het stripproject Jezus Messias.

In 1994 startte Willem samen met zijn jeugdvriend André Veen Heavenly Quality, met de bedoeling om materialen en activiteiten te ontwikkelen die jongeren zouden helpen om trots te zijn op Jezus. Onder dit label werden door stichting Opwekking magazines en boekjes uitgebracht die overal in het land werden gebruikt. De HQ magazines werden in grote oplagen gratis verspreid. De tien HQ Non-Stop boekjes werden door organisaties en jeugdgroepen gebruikt om het geloof van jongeren te versterken en toe te passen in hun dagelijks leven. Er verschenen HQ cd’s met gospel-rockmuziek. Met vrienden van Jong en Vrij en andere kerken ontwikkelde Willem tussen 1995 en 2001 het jongerenprogramma van de Opwekking Pinksterconferentie tot een compleet jeugdfestival, het HQ Event. Op het hoofdpodium van Opwekking werd in 1998 het HQ Manifest dat Willem schreef uitgevoerd door een jeugdkoor.

Willem initieerde in 1996 de landelijke actie Klas 2000. In samenwerking met Proclama, Agapè, Opwekking, Youth for Christ, de EO en andere organisaties kwam een project op gang om scholieren bekend te maken met de betekenis van Pasen. Honderden plaatselijke kerken adopteerden scholen in de wijk. Meer dan 400.000 scholieren in het voortgezet onderwijs ontvingen HQ materialen en 300.000 basisschoolkinderen kregen een stripboek Jezus Messias (de Basic versie).

In dezelfde tijd gaf Willem onder de noemer Heavenly Quality trainingen in spreken, schrijven en tekenen. In 2002 richtte hij de HQ School voor Bijbel en Kunst op, een eenjarige interne opleiding die tot 2015 zou bestaan.

Willem was van 1979-2006 medewerker van de Pinksterconferentie en het magazine van stichting Opwekking. Er kwam een abrupt einde aan de samenwerking, omdat Willem en de andere medewerkers aan het jongerenprogramma volgens Opwekking teveel nadruk zouden leggen op genade. De controverse bereikte de landelijke pers.

Van 2000 tot 2004 werkte Willem bij stichting Agapè (internationaal bekend als Campus Crusade for Christ, nu Cru genaamd), waarvoor hij visie voor de stad ontwikkelde. Hij was er twee jaar directeur, maar vertrok met een burn-out.

Willem en zijn vrouw werkten daarna tussen 2007 en 2016 als voorgangersechtpaar mee met de gemeente Jong en Vrij om een aantal kerken te stichten. Willem was anderhalf jaar interim-voorganger in Den Haag. In 2016 werd hij ontslagen, omdat hij volgens het bestuur niet meer paste in de nieuwe strategie van de organisatie. Sindsdien werken Willem en Marian zelfstandig aan de verkondiging van het evangelie.

Willem is een veelgevraagd spreker. Elke zondag gaat hij wel ergens voor en doordeweeks spreekt hij regelmatig voor groepen en studentenverenigingen. Hij heeft meer dan 700 preken ontwikkeld.

Publicaties
Willem is naast spreker ook schrijver en tekenaar. Hij publiceerde in 1972 als veertienjarige zijn eerste strips in de bladen Jong en Vrij en Aktie. Van de strips die hij van 1972-1989 maakte voor Jong & Vrij werden er een aantal gepubliceerd in het Zweeds, Italiaans en Frans. Zijn eerste stripverhalen bundelde hij in 2017 in het album Stripverhaal Wereldtaal, dat hij in eigen beheer uitgaf. Bekende stripseries zijn Japie Jubel, Uilskuikens en Familie Blij.

Ook begon hij al jong te schrijven. Hij was meer dan tien jaar hoofdredacteur van het magazine Jong en Vrij. Daarna schreef hij columns en artikelen voor diverse andere bladen, kranten, websites en voor televisie en ging hij boeken publiceren. Door de jaren heen schreef hij liedjes voor kindertheater Simon en Zo.

Willem heeft honderden inspirerende dagboekstukjes geschreven. En ook een serie korte verhalen. Hij schreef een basiscursus over het fundament van het geloof. Regelmatig komt hij met nieuwe artikelen en essays. In 2022 begon hij beeldmeditaties bij schilderijen te schrijven. Je vindt ze allemaal op deze website.

Van zijn hand verschenen tot nu toe ruim dertig boeken, die hij meestal zelf illustreerde. Een van zijn eerste boeken is het stripverhaal Jezus Messias uit 1993, dat inmiddels een enorm bereik heeft. Willem en Marian hebben het boek van begin af aan gratis beschikbaar gesteld voor doeleinden die stroken met hun visie. Het wordt over de hele wereld gebruikt voor evangelisatie, onderwijs en het starten van nieuwe kerken. Het beeldverhaal wordt ook nog eens door honderdduizenden mensen bekeken op filmpjes in diverse talen via social media. Van de stripboeken zijn op dit moment naar schatting zo’n 2,5 miljoen exemplaren gedrukt in meer dan 260 talen. In de landen van zuidelijk Afrika is een actie gelanceerd om meer dan 1 miljoen stripboeken Jezus Messias in handen van scholieren te geven. En er staan nog veel meer acties en taaledities op stapel, in allerlei landen. Ook in ons eigen land is Jezus Messias beschikbaar in diverse talen.

Veel media-aandacht kregen naast het stripboek Willems autobiografie Getekend, waarin hij de scheiding van zijn ouders beschrijft, en Dit is liefde, Vincent, waarin hij de invloed van Jezus in het leven van Vincent van Gogh laat zien. Graag gelezen worden ook zijn dagboeken. De bekendste is Goede Genade, dat al negen keer werd herdrukt. De laatste is Hemelmomenten, met meditaties over de hemel. Verder is hij auteur van de populaire en rijk geïllustreerde Tienerbijbel, die elke nieuwe generatie tieners aan blijft spreken en waarvan tot nu toe meer dan 35.000 exemplaren werden verkocht. De Tienerbijbel telt 250 verhalen, De Bijbel eenvoudig naverteld, een uitgave voor volwassenen die minder goed kunnen lezen, zelfs 280. Een heldere uitleg over het fundament van genade geeft zijn boek Zeker weten! Samen met zijn vrouw Marian maakte Willem ook inspirerende producten voor echtparen: de Hemels Huwelijk Kalender en het boek Hemels Huwelijk.  Bij het stripboek Jezus Messias hebben ze een werkboek ontwikkeld, met 20 lessen voor kinderen, genaamd Beste Vriend. Het stripverhaal is in 20 filmpjes te bekijken, in steeds meer talen.

Vanaf 2019 kwam het echtpaar met een serie cadeauboekjes, onder andere voor vaders, moeders, verjaardagen, vrienden en vriendinnen. De bekendste is Aan jou is alles mooi. Het cadeauboekje The Passion wordt bij de live opnamen van het gelijknamige televisiespektakel uitgedeeld. Willems debuutroman verscheen februari 2020. Markus gaat over een vijftienjarige verzetsstrijder die ooggetuige is van de gebeurtenissen rondom Jezus in Israël. Het is een boek voor ‘young adults’. In 2020 kon The Grace Factory met de hulp van stichting LaatBloeien 15.000 exemplaren van Hemels verspreiden via social media. Deze uitgave is Willems vertaling van een boek uit 1848 waarin een jonge vrouw als een van de eersten in de geschiedenis haar ervaringen voorbij de dood optekent. In 2021 verscheen het stripboek Jafeth, Het dreigende water, getekend door Willem en Marian en geschreven door Gerbrand Fenijn. Willems laatst gepubliceerde boek, In het hoofd van de maker, gaat over creativiteit, kunst en de kerk. Het is een heel persoonlijk boek, voorzien van meer dan 100 tekeningen uit zijn dagboeken. Hij beschrijft zijn ontwikkelingen in het schrijven, tekenen en spreken, wat hij in al die creatieve processen geleerd heeft, de uiteenlopende reacties op zijn werk en hoe hij hoogtepunten en dieptepunten beleeft. Zie boeken.

Boeken van Willem de Vink werden uitgegeven door Proclama, Kok, Opwekking en Jongbloed. Sinds 2017 geven Willem en zijn vrouw Marian hun boeken zelf uit via hun uitgeverij The Grace Factory.

Marian de Vink (1960) heeft vanaf het moment dat ze in 1980 trouwden de initiatieven van Willem ondersteund en daarin een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Ze maakte zich het grafisch ontwerpen eigen, studeerde marketing en relatietherapie. Als uitgever heeft zij de dagelijkse leiding van The Grace Factory. Ook verzorgt ze de vormgeving van alle uitgaven. Van 2013 tot 2020 gaf ze samen met Willem Hemels Huwelijk Seminars, waar het boek Hemels Huwelijk uit ontstond. Verder schreef ze meer dan 40 korte bemoedigingen voor echtparen, de Hemels Huwelijk Hugs.

Marian houdt van koken en familie en vrienden verrassen met lekker eten. Ze gebruikt daarvoor streek- en seizoensproducten. Daarnaast probeert ze graag de Chinese en Arabische keuken uit.

Willem en Marian hebben veel liefde voor Israël. Willem leidde meer dan 10 jaar groepsreizen door Israël. Het echtpaar reist sowieso graag om nieuwe landen, steden en culturen te ontdekken.

Momenteel proberen ze zich allebei de kunst van het schilderen in olieverf eigen te maken. Het echtpaar heeft zichzelf daar drie jaar voor gegeven. Om de schilderstechniek van de oude meesters onder de knie te krijgen hebben ze cursussen gevolgd in Parijs, Florence en Haarlem. Het eerste werk waarmee ze naar buiten traden is Vader en Zoon. In Artwork kun je hun vorderingen met schilderen volgen.

Wil je op de hoogte blijven van de inspirerende activiteiten van Willem en Marian de Vink of hen ondersteunen? Kijk bij support en meld je aan voor de nieuwsbrief.