Over ons

About us – English Willem en Marian de Vink zijn bedreven in creatieve communicatie: spreken voor groepen, schrijven, tekenen, ontwerpen. Ze geven met hun talenten onafgebroken uitdrukking aan hun liefde voor Jezus. Hun boeken worden graag gelezen. Het stripboek Jezus Messias gaat zelfs de hele wereld over. Willem verzorgt ook spreekbeurten en trainingen. In hun werkzaamheden worden ze bijgestaan door een groep trouwe supporters.

Willem en Marian hebben The Grace Factory opgezet voor hun activiteiten en stichting Wereldtaal om hun initiatieven financieel mogelijk te maken. Ze zijn ervan overtuigd dat Gods genade mensen leert om van zichzelf en van anderen te houden. Ze zien het gebeuren – en daar gaan ze voor.

 

 

Boeken
Willem heeft diverse boeken geschreven en getekend, die door zijn vrouw Marian werden vormgegeven. De bekendste is het stripboek Jezus Messias, dat Willem en Marian gratis beschikbaar stellen om zoveel mogelijk mensen over de hele wereld kennis te laten maken met het leven van Jezus. Het stripboek verscheen al in meer dan 180 talen, en er liggen weer 60 talen klaar om gedrukt te worden. Ook publiceerden zij Beste Vriend, een boek met 20 lessen bij het stripboek voor kinderen, en er werden filmpjes van het beeldmateriaal gemaakt, die in steeds meer talen worden ingesproken. De fimpjes worden op social media bekeken tot in de verste uithoeken van de wereld. Verder maakten ze diverse dagboeken. Goede Genade is de bekendste. Ook de Tienerbijbel werd al vaak herdrukt. In Willems debuutroman Markus kijk je door de ogen van een vijftienjarige naar wat Jezus indertijd in Israël door maakte. Zijn nieuwste boek is een graphic novel, geschreven door Gerbrand Fenijn: Jafeth, het dreigende water, over de zoon van Noach. Daarin wordt gerefereerd aan de hoop die we mogen hebben in de huidige klimaatcrisis. Zie boeken.

Sinds 2017 geven Willem en Marian hun boeken uit in eigen beheer via The Grace Factory.

Spreekbeurten
Willem geeft spreekbeurten voor uiteenlopende doelgroepen in binnen- en buitenland. Hij wil zijn publiek bij Jezus betrekken. Daarvoor gebruikt hij allerlei invalshoeken en onderwerpen die je hier op zijn website vindt (Inspiratie, Artikelen). Vooral hoop, identiteit, relaties, genade, creativiteit, ontspannen leven en het fundament van het geloof zijn favoriet. Zijn voordrachten worden gekenmerkt door een heldere, eerlijke en doorleefde boodschap, vaak voorzien van illustraties en verhalen.

Willem en Marian leiden ook reizen naar Israël.

Spreekbeurten aanvragen. Preken beluisteren.  Preken bekijken. 

Artikelen lezen

Ontvang je zegen uit het werk van Willem en Marian de Vink?

Zij kunnen hun werk doen dankzij giften. Vaste maandelijkse bijdragen maken het mogelijk dat zij steeds weer nieuwe middelen kunnen ontwikkelen voor het evangelie. Extra giften maken grote projecten mogelijk, zoals de verspreiding van materialen in allerlei landen. Wil je hun supporter worden en hen helpen om volop door te gaan?

• Leef mee via hun nieuwsbrief (vraag hem hier aan)

• Doneer een gift of geef een vaste maandelijkse bijdrage via hun stichting Wereldtaal: NL42 RABO 0355 7005 30

“Wij geloven dat de invloed van Jezus individuen, huwelijken en complete gemeenschappen gezond kan maken. We zien in ons werk de transformerende kracht van zijn genade.”
(Willem en Marian de Vink)

Ontwikkeling
Willem (geboren in 1957) begon al jong met spreken, schrijven en tekenen. Hij wilde graag uitdrukking geven aan zijn liefde voor Jezus. De Jezus-strips die hij als tiener maakte (verzameld in het boek Stripverhaal Wereldtaal) deelde hij op de middelbare school uit aan zijn klasgenoten. Zijn godsdienstleraar vroeg hem om voor de klas de les te gaan verzorgen. Zo begon hij al jong zijn loopbaan als publicist en prediker.

Van 1972-1989 werkte Willem voor stichting Jong en Vrij, die toen geleid werd door evangelist Nico van Biljouw. Willem werd als illustrator en vormgever  ingezet, maar was al snel ook hoofdredacteur en uitgever. Meer dan tien jaar was hij verantwoordelijk voor het maandelijkse magazine Jong en Vrij, de jaarlijks terugkerende Jong en Vrij Schoolagenda en Tegenstroom. Dit evangelisatieblad werd maandelijks onder de duizenden scholieren verspreid. Tegelijkertijd was hij leraar aan de Jong en Vrij Trainingsschool, een interne opleiding. Hij gaf les in het volgen van Jezus, relaties en andere vakken. Ook leidde hij de opleiding twee jaar en voorzag die van specialisaties in creatieve communicatie en zending. Daarnaast organiseerde hij het lerarencontact voor christen-leerkrachten. Verder was hij betrokken bij het ontstaan van de Jong en Vrij Evangeliegemeente in Rockanje, die in 1978 werd opgericht door Nico van Biljouw.

Willem trouwde in 1980 met Marian van der Sprong, met wie hij drie kinderen kreeg. Het gezin woonde in de leefgemeenschap van Jong en Vrij in gebouw Vredeheim in Rockanje en op de tienerboerderij de Stormhoek in Hellevoetsluis.

In 1989 verlieten zij Jong en Vrij en verhuisde naar Houten. Willem ging werken als freelance spreker en als journalist en illustrator. Marian ontwikkelde zich als professioneel grafisch vormgever.

Willem stopte na anderhalf jaar zijn commerciële werk, om een stripverhaal over het leven van Jezus te gaan maken. Hij had daarvoor een visie ontwikkeld dat de strip een wereldtaal is. Het idee om zo’n stripboek te maken ontstond al in zijn tienerjaren. Om dit project mogelijk te maken richtten hij en zijn vrouw stichting Wereldtaal op. Het stripboek Jezus Messias werd in 1993 uitgebracht door Proclama en gelanceerd op de Opwekking Pinksterconferentie en wordt sindsdien in steeds meer talen uitgebracht.

In 1994 startte Willem samen met André Veen Heavenly Quality, met de bedoeling om materialen en activiteiten te ontwikkelen die jongeren zouden stimuleren om trots te zijn op Jezus. Onder dit label werden door stichting Opwekking magazines en boekjes uitgebracht die overal in het land door jongerengroepen werden gebruikt. De HQ magazines werden in grote oplagen gratis verspreid. De tien HQ Non-Stop boekjes werden door jeugdgroepen en organisaties gebruikt om het geloof van jongeren te versterken en toe te passen in hun dagelijks leven. Er verschenen twee HQ cd’s die werden ontwikkeld in samenwerking met radio-dj Evert ten Ham. Met vrienden van Jong en Vrij en andere kerken ontwikkelde Willem tussen 1991 en 2001 het jongerenprogramma van de Opwekking Pinksterconferentie tot een compleet jeugdfestival, het HQ Event, ook weer met de bedoeling om jongeren in hun eigen taal te betrekken bij Jezus. Op het hoofdpodium van Opwekking werd in 1998 het HQ Manifest dat Willem schreef uitgevoerd door een jeugdkoor o.l.v. Maarten Wassink.

Willem initieerde in 1996 de landelijke actie Klas 2000. In samenwerking met Agapè, Opwekking, Tiener Toekomst, Youth for Christ, de EO en andere organisaties kwam een project op gang om scholieren bekend te maken met de betekenis van Pasen. Honderden kerken adopteerden scholen in de wijk. Meer dan 400.000 scholieren in het voortgezet onderwijs ontvingen HQ materialen en 300.000 scholieren op basisscholen stripboeken Jezus Messias (de Basic versie).

In dezelfde tijd gaf Willem onder de noemer HQ trainingen in spreken, schrijven en tekenen. In 2002 richtte hij de HQ School voor Bijbel en Kunst op, een eenjarige opleiding die tot 2015 zou bestaan.

Willem was van 1979-2006 medewerker van de Pinksterconferentie en van het magazine van stichting Opwekking. Er kwam een abrupt einde aan de samenwerking, omdat Willem en de andere medewerkers volgens Opwekking in het jeugdprogramma teveel nadruk zouden leggen op genade. Hij was ook niet meer welkom in een aantal pinkstergemeentes. De controverse bereikte de landelijke pers.

Van 2000 tot 2004 werkte Willem bij stichting Agapè (Campus Crusade for Christ), waarvoor hij visie voor de stad ontwikkelde. Hij was er twee jaar directeur, maar vertrok met een burn-out.

Willem en zijn vrouw werkten daarna als voorgangersechtpaar tussen 2007 en 2016 mee met de gemeente Jong en Vrij (nu Redemption Church) om een aantal kerken  te stichten. Willem was anderhalf jaar interim-voorganger in Den Haag. In 2016 werd hij ontslagen, omdat hij volgens het bestuur niet meer nodig was. Sindsdien werken Willem en Marian zelfstandig vanuit hun eigen organisatie.

Willem en Marian de Vink hebben al veel generaties geïnspireerd met het evangelie en hebben ook weer nieuwe generaties op het oog. Ze werken vanuit The Grace Factory en krijgen support voor hun dagelijkse voorzieningen en voor speciale projecten vanuit stichting Wereldtaal.

Publicaties
Willem is naast spreker ook schrijver en tekenaar. Hij publiceerde in 1972 als veertienjarige zijn eerste strips in de bladen Jong en Vrij en Aktie (Youth for Christ). Die eerste stripverhalen bundelde hij in 2017 in het luxe album Stripverhaal Wereldtaal, dat hij in eigen beheer uitgaf. Bekende stripseries zijn Japie Jubel, Uilskuikens en Familie Blij.

Ook begon hij al jong te schrijven. Hij was meer dan tien jaar hoofdredacteur van het magazine Jong en Vrij. Daarnaast schreef hij columns en artikelen voor diverse andere bladen, kranten, websites en voor televisie. Door de jaren heen schreef hij meer dan 30 liedjes voor kindertheater Simon en Zo.

Van zijn hand verschenen tot nu toe ruim dertig boeken, die hij meestal zelf illustreerde. Een van zijn eerste boeken was het stripverhaal Jezus Messias, dat een enorm project zou worden. Willem en Marian hebben het boek van begin af aan gratis beschikbaar gesteld voor doeleinden die stroken met hun visie. Het wordt inmiddels over de hele wereld gebruikt voor evangelisatie, onderwijs en het starten van nieuwe kerken. Het wordt ook nog eens door honderdduizenden mensen bekeken op filmpjes in diverse talen via facebook en instagram. Bij het stripboek hebben zij een werkboek ontwikkeld, met 20 lessen voor kinderen, genaamd Beste Vriend. Van de stripboeken zijn op dit moment naar schatting zo’n 2 miljoen exemplaren gedrukt in meer dan 180 talen. Tientallen nieuwe talen zijn in voorbereiding. Hun verschijnen wordt mogelijk gemaakt door giften. In ons land is Jezus Messias beschikbaar in het Nederlands, Engels, Chinees, Arabisch, Roemeens, Hebreeuws, Tigrinya en Papiaments.

Veel media-aandacht kregen naast het stripboek Willems autobiografie Getekend, waarin hij de scheiding van zijn ouders binnen de evangelische beweging beschrijft, en Dit is liefde, Vincent, waarin hij de invloed van Jezus in het leven van Vincent van Gogh laat zien. Graag gelezen worden ook zijn dagboeken. De bekendste is Goede Genade, dat al negen keer werd herdrukt. Verder is hij auteur van de populaire Tienerbijbel, waarvan tot nu toe 30.000 exemplaren werden gedrukt. Samen met zijn vrouw Marian maakte Willem ook inspirerende producten voor echtparen: de Hemels Huwelijk Kalender en het boek Hemels Huwelijk. Een heldere uitleg over het fundament van genade geeft zijn boek Zeker weten!

Vanaf 2019 kwam het echtpaar met een serie cadeauboekjes, onder andere voor vaders, moeders, verjaardagen en vrienden. Willems eerste roman verscheen februari 2020. Markus gaat over een vijftienjarige verzetsstrijder die ooggetuige is van de gebeurtenissen rondom Jezus in Israël. Het is een boek voor jongeren en volwassenen. In 2020 kon The Grace Factory met de hulp van stichting LaatBloeien 20.000 exemplaren van Hemels verspreiden via social media. Het is de vertaling van een boek uit 1848 waarin een jonge vrouw haar ervaringen voorbij de dood vertelt. Willems nieuwste dagboek geeft een verrassende inkijk in de hemel: Hemelmomenten. In 2021 verscheen het stripboek Jafeth, Het dreigende water, getekend door Willem en Marian en geschreven door Gerbrand Fenijn.

Boeken van Willem de Vink werden uitgegeven door Proclama, Kok, Opwekking en Jongbloed. Sinds 2017 geven Willem en Marian hun boeken zelf uit via uitgeverij The Grace Factory.
Zie boeken.

Marian de Vink (1960) heeft als uitgever de dagelijkse leiding van The Grace Factory. Ook verzorgt ze de vormgeving van alle boeken en andere uitingen. Tussen 2013 en 2019 gaf ze samen met Willem diverse Hemels Huwelijk Seminars. Verder schreef ze meer dan 40 korte bemoedigingen voor echtparen: de Hemels Huwelijk Hugs.

Willem en Marian trouwden in 1980, hebben drie volwassen kinderen en drie kleinkinderen. Hun woon- en werkplek is op het Noordereiland in hartje Rotterdam. Ze reizen graag om nieuwe landen, culturen en kunst te ontdekken. Ook wandelen ze veel. Marian houdt van koken en familie en vrienden laten genieten van lekker eten.  Ze gebruikt veel seizoensproducten uit de pluktuin van Rotterdam-Zuid. Daarnaast probeert ze graag de Chinese en Arabische keuken uit. Willem houdt van muziek luisteren en lezen. En samen schilderen zij ook (in olieverf).

Wil je op de hoogte blijven van de inspirerende activiteiten van Willem en Marian de Vink of hen ondersteunen? Kijk bij support en meld je aan voor de nieuwsbrief.