Over Willem en Marian

[English] Willem en Marian de Vink zijn bedreven in creatieve communicatie: spreken, schrijven, tekenen, ontwerpen. Ze geven met hun talenten uitdrukking aan hun liefde voor Jezus. Hun boeken worden graag gelezen. Alleen al met de lezers van Willems dagboeken zou een heel voetbalstadion gevuld kunnen worden. En het stripboek Jezus Messias wordt wel de grootste evangelist van ons land genoemd. Het wordt tot in de verste uithoeken van de wereld gelezen.

De Vinken zijn ervan overtuigd dat Gods genade mensen leert om van zichzelf en van anderen te houden. Dat verandert veel. Ze zien het gebeuren – en daar gaan ze voor. In hun werkzaamheden worden ze bijgestaan door een groep trouwe supporters. Ze hebben The Grace Factory opgezet voor hun activiteiten en stichting Wereldtaal om hun initiatieven financieel mogelijk te maken.

Boeken
Willem heeft meer dan 40 boeken geschreven en getekend, die door Marian werden vormgegeven. De bekendste is het stripboek Jezus Messias, dat het echtpaar beschikbaar stelt om zoveel mogelijk mensen over de hele wereld kennis te laten maken met Jezus. Het stripboek verscheen al in meer dan 230 talen, en er liggen weer 100 talen klaar om gedrukt te worden. Verder maakten Willem en Marian een zestal dagboeken, waarvan Goede Genade de bekendste is. Ook de Tienerbijbel werd al vaak herdrukt. In Willems debuutroman Markus kijk je door de ogen van een vijftienjarige naar wat Jezus indertijd in Israël meemaakte. En in zijn laatste boek, In het hoofd van de maker, geeft hij een heel persoonlijk inkijkje in 50 jaar schrijven, tekenen en spreken en beschrijft hij zijn visie op kunst en geloof. Zie boeken.

Sinds 2017 geven Willem en Marian de Vink hun boeken uit in eigen beheer via The Grace Factory.

Spreekbeurten
Willem geeft spreekbeurten voor uiteenlopende doelgroepen in binnen- en buitenland. Hij wil zijn publiek bij Jezus betrekken. Daarvoor gebruikt hij allerlei invalshoeken en onderwerpen die je ook hier op zijn website vindt. Vooral hoop, identiteit, relaties, genade, creativiteit, ontspannen leven en het fundament van het geloof zijn favoriet. Een leidend thema in al zijn werk is vaderschap en God als Vader. Hij is ervan overtuigd dat kerken geen leiders nodig hebben, maar vaders die Gods Vaderhart kennen.

Willems voordrachten worden gekenmerkt door een heldere, eerlijke en doorleefde boodschap, vaak voorzien van illustraties en verhalen.

• Spreekbeurten aanvragen.
• Preken beluisteren. 

• Preken bekijken. 
• Artikelen lezen

Ontvang je zegen uit het werk van Willem en Marian de Vink?

Zij kunnen hun werk doen dankzij giften. Vaste maandelijkse bijdragen maken het mogelijk dat zij steeds weer nieuwe, creatieve projecten kunnen ontwikkelen voor de veerspreiding van het evangelie. Extra giften maken grote projecten mogelijk, zoals grootschalige verspreiding van materialen in allerlei landen. Wil je hun supporter worden en hen helpen om volop door te gaan?

• Doneer een gift of geef een vaste maandelijkse bijdrage via hun stichting Wereldtaal:
NL42 RABO 0355 7005 30

• Leef mee via hun nieuwsbrief (vraag hem hier aan)

“Wij geloven dat de invloed van Jezus individuen, huwelijken en complete gemeenschappen gezond kan maken. We zien in ons werk de transformerende kracht van zijn genade.”
(Willem en Marian de Vink)

Ontwikkeling
Willem (geboren in 1957) begon al jong met spreken, schrijven en tekenen. Hij wilde graag uitdrukking geven aan zijn liefde voor Jezus. De Jezus-strips die hij als tiener maakte (verzameld in het boek Stripverhaal Wereldtaal) deelde hij op de middelbare school uit aan zijn klasgenoten. Zijn godsdienstleraar vroeg hem om voor de klas de godsdienstles te gaan verzorgen.

Van 1972-1989 werkte Willem voor stichting Jong en Vrij, die geleid werd door evangelist Nico van Biljouw. Willem werd als illustrator en vormgever  ingezet, maar was al snel ook hoofdredacteur en uitgever. Meer dan tien jaar was hij verantwoordelijk voor het maandelijkse magazine Jong en Vrij, de jaarlijks terugkerende Jong en Vrij Schoolagenda en Tegenstroom. Dit evangelisatieblad werd maandelijks onder duizenden scholieren verspreid. Tegelijkertijd was hij leraar aan de Jong en Vrij Trainingsschool. Hij gaf les in het volgen van Jezus, relaties en andere vakken. Ook leidde hij de opleiding twee jaar en voorzag die van specialisaties in creatieve communicatie en zending. Daarnaast organiseerde hij het landelijke lerarencontact voor christen-leerkrachten. Verder was hij betrokken bij het ontstaan van de Jong en Vrij Evangeliegemeente in Rockanje, die in 1978 werd opgericht door Nico van Biljouw.

Willem trouwde in 1980 met Marian van der Sprong, met wie hij drie kinderen kreeg. Als gezin maakten zij bijna 10 jaar deel uit van de leefgemeenschap van Jong en Vrij. Zij woonden en werkten in gebouw Vredeheim in Rockanje en op de tienerboerderij De Stormhoek in Hellevoetsluis. In 1989 verlieten zij Jong en Vrij en verhuisde naar Houten. Willem ging werken als freelance spreker, journalist en illustrator. Marian ontwikkelde zich als professioneel grafisch vormgever.

Willem stopte na anderhalf jaar zijn commerciële werk, om een stripverhaal over het leven van Jezus te gaan maken. Hij had daarvoor een visie ontwikkeld dat de strip een wereldtaal is en mensen in allerlei culturen kan helpen om kennis te maken met Jezus. Om dit project mogelijk te maken richtten hij en zijn vrouw stichting Wereldtaal op. Het stripboek Jezus Messias werd in 1993 gelanceerd op de Opwekking Pinksterconferentie.

Bekijk de website van het stripproject Jezus Messias.

In 1994 startte Willem samen met André Veen Heavenly Quality, met de bedoeling om materialen en activiteiten te ontwikkelen die jongeren zouden helpen om trots te zijn op Jezus. Onder dit label werden door stichting Opwekking magazines en boekjes uitgebracht die overal in het land door jongerengroepen werden gebruikt. De HQ magazines werden in grote oplagen gratis verspreid. De tien HQ Non-Stop boekjes werden door organisaties en jeugdgroepen gebruikt om het geloof van jongeren te versterken en toe te passen in hun dagelijks leven. Er verschenen HQ cd’s met gospel-rockmuziek. Met vrienden van Jong en Vrij en andere kerken ontwikkelde Willem tussen 1995 en 2001 het jongerenprogramma van de Opwekking Pinksterconferentie tot een compleet jeugdfestival, het HQ Event. Op het hoofdpodium van Opwekking werd in 1998 het HQ Manifest dat Willem schreef uitgevoerd door een jeugdkoor.

Willem initieerde in 1996 de landelijke actie Klas 2000. In samenwerking met Proclama, Agapè, Opwekking, Youth for Christ, de EO en andere organisaties kwam een project op gang om scholieren bekend te maken met de betekenis van Pasen. Honderden plaatselijke kerken adopteerden scholen in de wijk. Meer dan 400.000 scholieren in het voortgezet onderwijs ontvingen HQ materialen en 300.000 basisschoolkinderen kregen een stripboek Jezus Messias (de Basic versie).

In dezelfde tijd gaf Willem onder de noemer HQ trainingen in spreken, schrijven en tekenen. In 2002 richtte hij de HQ School voor Bijbel en Kunst op, een eenjarige opleiding die tot 2015 zou bestaan.

Willem was van 1979-2006 medewerker van de Pinksterconferentie en het magazine van stichting Opwekking. Er kwam een abrupt einde aan de samenwerking, omdat Willem en de andere medewerkers aan het jongerenprogramma volgens Opwekking teveel nadruk zouden leggen op genade. De controverse bereikte de landelijke pers.

Van 2000 tot 2004 werkte Willem bij stichting Agapè (Campus Crusade for Christ, nu Cru genaamd), waarvoor hij visie voor de stad ontwikkelde. Hij was er twee jaar directeur, maar vertrok met een burn-out.

Willem en zijn vrouw werkten daarna als voorgangersechtpaar tussen 2007 en 2016 mee met de gemeente Jong en Vrij om een aantal kerken te stichten. Willem was anderhalf jaar interim-voorganger in Den Haag. In 2016 werd hij ontslagen, omdat hij volgens het bestuur niet meer paste in de nieuwe strategie van de organisatie. Sindsdien werken Willem en Marian zelfstandig aan de verkondiging van het evangelie.

Willem is een veelgevraagd spreker. Elke zondag gaat hij wel ergens voor en doordeweeks spreekt hij regelmatig voor groepen en studentenverenigingen. Hij heeft meer dan 600 preken geschreven.

Publicaties
Willem is naast spreker ook schrijver en tekenaar. Hij publiceerde in 1972 als veertienjarige zijn eerste strips in de bladen Jong en Vrij en Aktie (Youth for Christ). Van de strips die hij van 1972-1989 maakte voor Jong & Vrij werden er een aantal gepubliceerd in het Zweeds, Italiaans en Frans. Zijn eerste stripverhalen bundelde hij in 2017 in het album Stripverhaal Wereldtaal, dat hij in eigen beheer uitgaf. Bekende stripseries zijn Japie Jubel, Uilskuikens en Familie Blij.

Ook begon hij al jong te schrijven. Hij was meer dan tien jaar hoofdredacteur van het magazine Jong en Vrij. Daarna schreef hij columns en artikelen voor diverse andere bladen, kranten, websites en voor televisie en ging hij boeken publiceren. Door de jaren heen schreef hij ook meer dan 30 liedjes voor kindertheater Simon en Zo.

Willem heeft zo’n 1800 inspirerende dagboekstukjes geschreven. Op deze website vind je ook zo’n 30 korte verhalen van zijn hand. Hij schreef een basiscursus over het fundament van het geloof. Hij komt regelmatig met nieuwe artikelen en essays. Ook publiceert hij elke week een nieuwe beeldmeditatie.

Van zijn hand verschenen tot nu toe ruim veertig boeken, die hij meestal zelf illustreerde. Een van zijn eerste boeken is het stripverhaal Jezus Messias uit 1993, dat inmiddels een enorm bereik heeft. Willem en Marian hebben het boek van begin af aan gratis beschikbaar gesteld voor doeleinden die stroken met hun visie. Het wordt over de hele wereld gebruikt voor evangelisatie, onderwijs en het starten van nieuwe kerken. Het beeldverhaal wordt ook nog eens door honderdduizenden mensen bekeken op filmpjes in diverse talen via social media. Van de stripboeken zijn op dit moment naar schatting zo’n 2,5 miljoen exemplaren gedrukt in meer dan 230 talen. Tientallen nieuwe talen zijn in voorbereiding. Ook in ons eigen land is Jezus Messias beschikbaar in diverse talen. Bij het stripboek heeft het echtpaar een werkboek ontwikkeld, met 20 lessen voor kinderen, genaamd Beste Vriend.

Veel media-aandacht kregen naast het stripboek Willems autobiografie Getekend, waarin hij de scheiding van zijn ouders binnen de evangelische beweging beschrijft, en Dit is liefde, Vincent, waarin hij de invloed van Jezus in het leven van Vincent van Gogh laat zien. Graag gelezen worden ook zijn dagboeken. De bekendste is Goede Genade, dat al negen keer werd herdrukt. Verder is hij auteur van de populaire en rijk geïllustreerde Tienerbijbel, waarvan tot nu toe meer dan 35.000 exemplaren werden verkocht. De Tienerbijbel telt 250 verhalen, De Bijbel eenvoudig naverteld, een uitgave voor volwassenen die minder goed kunnen lezen, zelfs 280. Samen met zijn vrouw Marian maakte Willem ook inspirerende producten voor echtparen: de Hemels Huwelijk Kalender en het boek Hemels Huwelijk. Een heldere uitleg over het fundament van genade geeft zijn boek Zeker weten!

Vanaf 2019 kwam het echtpaar met een serie cadeauboekjes, onder andere voor vaders, moeders, verjaardagen en vrienden. Willems debuutroman verscheen februari 2020. Markus gaat over een vijftienjarige verzetsstrijder die ooggetuige is van de gebeurtenissen rondom Jezus in Israël. Het is een boek voor jongeren en volwassenen. In 2020 kon The Grace Factory met de hulp van stichting LaatBloeien 15.000 exemplaren van Hemels verspreiden via social media. Deze uitgave is de vertaling van een boek uit 1848 waarin een jonge vrouw haar ervaringen voorbij de dood vertelt. Willems nieuwste dagboek geeft een verrassende inkijk in de hemel: Hemelmomenten. In 2021 verscheen het stripboek Jafeth, Het dreigende water, getekend door Willem en Marian en geschreven door Gerbrand Fenijn. In Willems laatste boek, In het hoofd van de maker, beschrijft hij zijn ontwikkeling in het schrijven, tekenen en spreken, wat hij in al die creatieve processen geleerd heeft, de uiteenlopende reacties op zijn werk en hoe hij hoogtepunten en dieptepunten beleeft. Het is een heel persoonlijk boek, voorzien van meer dan 100 tekeningen uit zijn dagboeken, gedrukt in een kleine oplage. Zie boeken.

Boeken van Willem de Vink werden uitgegeven door Proclama, Kok, Opwekking en Jongbloed. Sinds 2017 geven Willem en Marian hun boeken zelf uit via hun uitgeverij The Grace Factory.

Marian de Vink (1960) heeft als uitgever de dagelijkse leiding van The Grace Factory. Ook verzorgt zij de vormgeving van alle boeken en andere uitingen. Tussen 2013 en 2019 gaf ze samen met Willem Hemels Huwelijk Seminars. Verder schreef ze meer dan 40 korte bemoedigingen voor echtparen, de Hemels Huwelijk Hugs.

Marian houdt van koken en familie en vrienden verrassen met lekker eten. Ze gebruikt veel seizoensproducten uit de pluktuin van Rotterdam-Zuid, waar ze regelmatig als vrijwilliger werkt. Daarnaast probeert ze graag de Chinese en Arabische keuken uit.

Willem en Marian hebben veel liefde voor Israël. Willem leidt al meer dan 10 jaar groepsreizen door Israël. Het echtpaar sowieso graag om nieuwe landen, steden, culturen en kunst te ontdekken. Ook wandelen ze veel.

Sinds kort proberen ze zich allebei de kunst van het schilderen in olieverf eigen te maken. Hun vorderingen zijn te zien op facebook.

Wil je op de hoogte blijven van de inspirerende activiteiten van Willem en Marian de Vink of hen ondersteunen? Kijk bij support en meld je aan voor de nieuwsbrief.