Zoekwoord: heilige Geest

 • Vrijspraak in plaats van veroordeling

  Jullie moeten je houden aan de geboden die ik je vandaag geef.Exodus 34:11De wet is het systeem van regels dat in het Oude Testament (het oude verbond) werd opgesteld. De kern werd gevormd door de tien geboden, die[...]
 • Doe je schoenen uit: God is heilig

  Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.Exodus 3:5bJe kunt je niet voorstellen wat het betekent als God vanuit zijn heiligheid jouw naam roept.
 • Het bloed van Jezus verbindt rassen

  Dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.Efeziërs 2:18Er is veel gedoe over etnische verschillen, rassenscheidingen, discriminatie op huidskleur. Maar het evangelie rekent daar radicaal mee af.[...]
 • De wet is klaar

  De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.Romeinen 10:4De wet heeft z’n werking verloren. De wet moest mensen rechtvaardig verklaren die zich aan haar regels hielden[...]
 • Wet en genade

  De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.Johannes 1:17 (NBG)Ons christenleven draait niet in de eerste plaats om zonde en heiliging, al zou je dat soms wel denken. In veel[...]