Zoekwoord: de wet

 • De wet vervuld

  ‘Het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Matteüs 3:15 Jezus vertelt in de bergrede hoe zijn verhouding met de wet is. ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden;[...]
 • Jezus heeft de wet compleet vervuld

  ‘Omdat u hem gehoorzaam bent, zullen u deze zegeningen toevallen.’ Deuteronomium 28:2 ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u[...]
 • De wet staat voor ons in een ander daglicht

  Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.Romeinen 3:31Zonder Gods genade binden de geboden (ook de tien geboden) ons aan de zonde. Ze maken ons ervan bewust dat we[...]
 • Jezus in plaats van de wet

  De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens.Psalm 19:8De inhoud van de wet was goed. Die maakte de zonde duidelijk, en de noodzaak van bekering. Maar de werking van de wet was vernietigend. Die bracht[...]
 • Dood voor de wet

  Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Romeinen 7:4 De ideale man? Stel je voor dat je met de wet getrouwd was. Dan[...]
 • De wet sluit mensen uit, genade sluit mensen in

  Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.Handelingen 10:15bDe wet van Mozes verklaarde nogal wat dingen, dieren en mensen onrein. Ze waren uitgesloten om te gebruiken, of God te dienen.
 • De wet is niet voor de rechtvaardige

  De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer.1 Timotheüs 10bSommige mensen ‘willen de wet onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren’ (1 Tim. 1:7).
 • De werking van de wet

  Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt.Romeinen 7:4De wet is goed – die laat zien wat God minimaal van ons verwacht.[...]