Inspiratie

Genade als dagelijks voedsel: zelf zoeken in meer dan 1800 stukjes inspiratie van Willem de Vink! Onder andere uit de dagboeken: Goede genade, over het fundament van het geloof; Genade op genade, over de eerste vijf bijbelboeken; Inspirator, over het leven van Jezus; Rust bij Jezus; Hemelmomenten en zelfs nog meer. Je vindt ze allemaal hier…

Zoek op onderwerp: Liefde, Rust, Wijsheid, AvondmaalZegen, Wet, Huwelijk, Overvloed, Israël, Vergeving, Zonde, Angst, Redding, Veroordeling, Geluk, Jezus, Abraham, Genezing, Het Kruis, Heilige Geest, Stilte, Genade…

 • God bouwt een feestje om zijn vergeving

  Naar zijn wil en verlangen ...Efeziërs 1:5Wat is God groot! Wat is zijn genade rijk en overvloedig! Je leest het op zoveel plaatsen in de Bijbel. Lees het vandaag in Efeziërs 1.
 • Aan tafel bij de koning

  ‘Wees niet bang, ik verzeker je dat ik je goed zal behandelen.’2 Samuël 9:7aWanneer in bijbeltijden een nieuwe koning de troon besteeg, werd de familie van de oude genadeloos uitgeroeid. Tenzij zo’n koning genade schonk.
 • De keten van genade

  Uitgekozen (...) bestemd (...) geroepen (...) vrijgesproken (...) om nu al te delen in zijn luister.Romeinen 8:29-30God kent jou en zijn genade omarmt jou. Alles wat God voor jou in gedachten heeft grijpt in elkaar. De keten[...]
 • Dankbaarheid genereert zegen

  Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Johannes 6:11a Oké, je bent vanochtend weer uit je bed gestapt. Ennn ... was je dankbaar voor een nieuwe dag? Je bent naar de[...]
 • Gods heiligheid is de heiligheid van de Vader

  ‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam.’Johannes 17:11b Iemand heeft eens gezegd dat God meer geïnteresseerd is in zijn eigen heiligheid dan in mensen. Als mensen niet deugen, dumpt Hij ze. Het gaat God namelijk niet[...]
 • Zo is God!

  Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.Psalm 145:8Hier worden Gods eigenschappen genoemd waarmee Hij zo dicht bij mensen staat dat je je wel bij Hem thuis moet voelen. Diverse[...]
 • Vader wil jou omhelzen!

  Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.Lucas 15:20bDe parabel van de verloren zoon gaat niet over vergeving. De vader heeft zijn zoon allang vergeven als hij hem vanaf een heuveltop[...]
 • Gezond denken is gezond leven

  Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Psalm 16:7b Het effect van de vrijspraak van Jezus is een zuiver geweten. We hoeven niet met een schuldgevoel over onze fouten en tekortkomingen te blijven rondlopen. Nee, we worden[...]