Zoekwoord: liefde

 • Liefde – Kijk omhoog en zing van liefde

  HEER, hoog als de hemel is uw liefde. Psalm 36:6 Voorstel. Ga eens buiten op je rug liggen. Kijk omhoog. Bedenk dat Gods liefde jou vanuit de hemel weet te bereiken. Al weet je niet hoe hoog de hemel is, God zegt dat alles[...]
 • `Liefde – Wie bezingt Gods liefde?

  Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 1 Johannes 4:10 Je moet eens opletten hoeveel[...]
 • Liefde – Ik besta dankzij de liefde

  De liefde zal nooit vergaan. 1 Korintiërs 13:8 Niets geeft je een rijker besef dat je bestaat dan de liefde. In een goede relatie leef je op. Daarom is de liefde onze eerste levensbehoefte. Wat weet jij van de liefde? In de[...]
 • Liefde – Gods liefde voor Israël

  De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Romeinen 11:29 God heeft altijd gezocht naar manieren om zijn liefde tot uitdrukking te brengen. Daarom koos Hij van alle volken in eerste instantie Israël uit om mee op te[...]
 • Liefde – De liefde van Hosea

  ‘Dan, op die dag – spreekt de HEER -, zul je zeggen: “Jij bent mijn man,” en daarbij is geen wanklank meer te horen.’ Hosea 2:18 Hosea trouwde met een prostituee. Zijn vrouw liep voortdurend achter andere mannen[...]
 • Liefde – Slappe liefde, sterke liefde

  De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Sefanja 3:17 Liefde is nooit slap, al krijgen sommige mensen een wee gevoel bij dat woord. Misschien komt dat omdat ze geen goede voorbeelden van echte,[...]
 • Liefde – De krachtige liefde van Jezus

  Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem. Handelingen 10:38 (WV) Jezus was een geweldige vriend. Hij trok drie jaar lang bijna onafgebroken op met minstens twaalf[...]
 • Liefde – Hoe meer vergeving, hoe meer liefde

  ‘Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Lucas 7:47 Een farizeeër nodigt Jezus bij zich thuis uit. Tijdens het eten dringt een vrouw het huis binnen. Ze rent op Jezus af en begint al huilend zijn voeten[...]