Inspiratie

 • Hemel – Jezus schrijft jouw hemelse paspoort

  ‘Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de stad van mijn God.’ Openbaring 3:12b Wie je bent wordt bepaald door wat er in je hart leeft. Dat is als het ware je per- soonlijke paspoort. Twee dingen staan daarin. 1.[...]
 • Hemel – Jij komt thuis in de hemel

  ‘Het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ Matteüs 19:14b Thuis is waar Jezus is, in de hemel. Daar mag jij straks ook zijn. Wat vertelt de Bijbel daarover? Als je in de hemel bent zul je je gelijk[...]
 • Hemel – Waar is de hemel eigenlijk?

  Er klonk een luide stem uit de hemel, die zei: ‘Kom hierboven.’ Openbaring 11:12 De hemel kun je niet zien. Niet met je aardse ogen. Maar waar is hij dan? De hemel is boven ons, kun je lezen in de Bijbel. Het is een plek[...]
 • Hemel – In de hemel woont God

  Uit de hemel ziet de HEER omlaag. Psalm 33:13a Het belangrijkste kenmerk van de hemel is misschien wel dat God er woont. Hij heeft de hemel geschapen om er zelf te wonen. Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft[...]
 • Hemel – De hemel is de plek van Jezus

  Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan. 1 Petrus 3:21b-22a De hemel is een echte plek. We weten dat Jezus er vandaan kwam. Hij zegt over zichzelf: ‘Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat[...]
 • Hemel – In de hemel zit Jezus op de troon

  ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. Filippenzen 2:11 In de Bijbel wordt Jezus koning genoemd. Die functie heeft hij ook in de hemel.1 Hij regeert daar als koning namens God. Jezus is in de hemel op de[...]
 • Hemel – Jezus, de hogepriester die voor ons opkomt

  ‘Jij bent priester voor eeuwig.’ Hebreeën 7:21b In de Bijbel wordt Jezus hogepriester genoemd. Die functie heeft hij in de hemel.1 Hij verbindt daar op dit moment mensen met God. De kern van mijn betoog is dat wij een[...]
 • Hemel – Vanuit de hemel helpen engelen ons

  Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? Hebreeën 1:14 De hemel is nu nog voor ons onzichtbaar. Ook zijn er hemelwezens die we meestal niet kunnen zien.[...]