Inspiratie

Genade als dagelijks voedsel: zelf zoeken in meer dan 1600 stukjes inspiratie van Willem de Vink! Onder andere uit de dagboeken: Goede genade, over het fundament van het geloof; Genade op genade, over de eerste vijf bijbelboeken; Inspirator, over het leven van Jezus; Rust bij Jezus en zelfs nog meer. Je vindt ze allemaal hier…

Zoek op onderwerp: Liefde, Rust, Wijsheid, AvondmaalZegen, Wet, Huwelijk, Overvloed, Israël, Vergeving, Zonde, Angst, Redding, Veroordeling, Geluk, Jezus, Abraham, Genezing, Het Kruis, Heilige Geest, Stilte, Genade…

 • Geen schuld, geen schaamte

  De laatste Adam werd een levendmakende geest. 1 Korintiërs 15:45b Volgens biologen zijn twee emoties typisch menselijk: schuld en schaamte. Dat zijn dan ook precies de emoties die ons zondebewustzijn tot uitdrukking[...]
 • Ga voor het maximum

  Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld. Matteüs 5:13a, 14a Wat wil Jezus zijn volgelingen vooral leren? De bergrede (Mat. 5-7) gaat niet over de dingen waar veel christenen nog mee bezig zijn.[...]
 • Moedige, krachtige christenen

  De Zoon is een mens geworden zoals zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Hebreeën 2:14-15[...]
 • De troon van de genadige

  Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Hebreeën 1:3b Stel jezelf een troonzaal voor. De koning die daar op zijn troon zit, met zijn zoon[...]
 • De invloed van de troon van genade

  Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige. Hebreeën 4:16 Genade leert je om niet bang te zijn voor het oordeel van mensen. ‘Hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet,[...]
 • Echt vrij

  Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1 Je kunt een dag als deze beginnen met een slavenjuk op je nek … God weet wat voor soort[...]
 • Niet naakt, maar aangekleed

  U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3:27 Jezus is naakt voor ons geworden, zodat wij met hem bekleed zouden worden. Wij mogen onze schaamte inruilen voor zijn[...]
 • We zingen een ander lied

  ’s Nachts klinkt een lied in mij op. Psalm 42:9 Gods kinderen zingen een ander lied. Niet het lied van de media. We ontkennen de problemen niet die er om ons heen zijn: terreurdreiging, epidemieën, orkanen, aardbevingen,[...]