Inspiratie

 • Hemel – Is de hemel niet symbolisch?

  Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. Openbaring 22:3b-4a Moet je wat de Bijbel over de hemel beschrijft wel letterlijk nemen, of is het allemaal symbolisch? Nee, het is én, én. In het oude[...]
 • Hemel – In de hemel is een echte stad

  We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Hebreeën 13:14b Er is in de hemel een echte stad. Hij is door God zelf ontworpen. De mensen die in de eerste hoofdstukken van de Bijbel worden beschreven keken er al[...]
 • Hemel – Voortdurend contact tussen hemel en aarde

  ‘Jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhoog- gaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ Johannes 1:51b Hemel en aarde zijn geen van elkaar afgesloten ruimten. Er is voortdurend contact. Dat besef kan[...]
 • Hemel – De hemel hoort bij je geloofsfundament

  Zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. 1 Korintiërs 15:49b Geloof je dat Jezus aan een kruis is gestorven? Geloof je dat hij uit de dood is opge- staan? Geloof je dat hij in de hemel is? En geloof je[...]
 • Hemel – We zullen in de hemel zijn zoals Jezus

  Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hebreeën 12:2a Als je aan de hemel denkt, hoe zie je jezelf daar dan? Je zou naar Jezus moeten kijken, want je zult in de hemel net zo zijn als hij. Geliefde broeders en[...]
 • Hemel – We krijgen nu al hemelse zegen

  Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Efeziërs 1:18a De hemel is dichterbij dan je denkt. We hoeven niet te wachten op alle goede din- gen van de hemel tot we in de hemel zijn. We kunnen ze nu[...]
 • Hemel – Máár… er is troost!

  ‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.’ Matteüs 5:4 Soms worden we zo overstelpt door teleurstelling en verdriet, dat we troost nodig hebben. Mag dan Gods woord tot je doordringen? De hoop die hij je wil[...]
 • Hemel – Máár… we zullen hem zien!

  Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Hebreeën 13:14 Je kunt het helemaal niet meer zien zitten. Misschien zit je in een moeilijke situatie, of hebben vrienden je[...]