Inspiratie

Genade als dagelijks voedsel: zelf zoeken in meer dan 1600 stukjes inspiratie van Willem de Vink! Onder andere uit de dagboeken: Goede genade, over het fundament van het geloof; Genade op genade, over de eerste vijf bijbelboeken; Inspirator, over het leven van Jezus; Rust bij Jezus en zelfs nog meer. Je vindt ze allemaal hier…

Zoek op onderwerp: Liefde, Rust, Wijsheid, AvondmaalZegen, Wet, Huwelijk, Overvloed, Israël, Vergeving, Zonde, Angst, Redding, Veroordeling, Geluk, Jezus, Abraham, Genezing, Het Kruis, Heilige Geest, Stilte, Genade…

 • Genade geneest

  Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Hebreeën 12:15 Verbittering rooft geloof. Dat werkt zo. Als je[...]
 • Geen tussentijdse oordelen

  Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Matteüs 24:6b Aanslagen, aardbevingen, orkanen … Telkens als er ergens een ramp gebeurt, hoor je geluiden[...]
 • God wacht

  God wacht met het oordeel   Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 2 Petrus 3:9 Gods oordeel sloeg in als een bom aan het kruis. Jezus werd Gods[...]
 • Jouw tuinman

  De steen voor het graf was weggerold. Lucas 24:2b Kijk met me mee naar die wonderlichte gebeurtenissen tijdens die vroege paasmorgen. Op de eerste dag van de week wordt zichtbaar waar het offer van Jezus’ lichaam toe heeft[...]
 • Genade kun je niet manipuleren

  Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Romeinen 3:27 We zijn als slimme mensen heel goed in staat om andere mensen naar onze hand te zetten. We verstaan de kunst van het verleiden: om iets[...]
 • Het warme hart van genade

  De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst ….’ Exodus 34:6 Wat heb jij inmiddels met[...]
 • Onze reactie op Gods genade

  Onze Vader heeft ons door zijn genade blijvende steun gegeven. 2 Tessalonicenzen 2:16 Mensen die blijven zondigen met een beroep op Gods genade hebben niets van die genade begrepen. Wie onverschillig blijft over de zonde en[...]
 • Genade werkt Gods wil uit

  Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. 1 Korintiërs 15:10 Kun jij zeggen dat je bent wat je bent – door genade? Dan moet je eerst weten wat genade[...]