Zoekwoord: liefde

 • Verbondenheid – De nieuwe liefde

  ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’ Johannes 13:34 Verbonden zijn moet van twee kanten komen. Maar wie begint ermee? Hoe komt de liefde op[...]
 • Groei – Hoe je groeit in liefde

  Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 2 Tessalonicenzen 1:3 Hoe groei je in liefde? Door het inzicht en de[...]
 • Liefde – Loflied op de liefde

  De liefde is … 1 Korintiërs 13:4 Paulus schreef een beroemd loflied op de liefde. Dat gaat zo (Mediteer hier een poosje op): De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen[...]
 • Liefde – Kijk omhoog en zing van liefde

  HEER, hoog als de hemel is uw liefde. Psalm 36:6 Voorstel. Ga eens buiten op je rug liggen. Kijk omhoog. Bedenk dat Gods liefde jou vanuit de hemel weet te bereiken. Al weet je niet hoe hoog de hemel is, God zegt dat alles[...]
 • `Liefde – Wie bezingt Gods liefde?

  Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 1 Johannes 4:10 Je moet eens opletten hoeveel[...]
 • Liefde – Ik besta dankzij de liefde

  De liefde zal nooit vergaan. 1 Korintiërs 13:8 Niets geeft je een rijker besef dat je bestaat dan de liefde. In een goede relatie leef je op. Daarom is de liefde onze eerste levensbehoefte. Wat weet jij van de liefde? In de[...]
 • Liefde – Gods liefde voor Israël

  De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Romeinen 11:29 God heeft altijd gezocht naar manieren om zijn liefde tot uitdrukking te brengen. Daarom koos Hij van alle volken in eerste instantie Israël uit om mee op te[...]
 • Liefde – De liefde van Hosea

  ‘Dan, op die dag – spreekt de HEER -, zul je zeggen: “Jij bent mijn man,” en daarbij is geen wanklank meer te horen.’ Hosea 2:18 Hosea trouwde met een prostituee. Zijn vrouw liep voortdurend achter andere mannen[...]